Kapitalisering av räntor | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kapitalisering av räntor 

Räntorna kapitaliseras under vårterminen och höstterminen. Vid behov kan kapitaliseringstillstånd också beviljas i efterhand.

Tidtabell

För vårterminens del skickar bankerna uppgifter om alla lån till FPA 10.5. FPA meddelar i sitt svar till bankerna kapitaliseringstillstånden för vårterminen senast 15.5. Under höstterminen meddelar bankerna uppgifter om lånen till FPA 10.11 och FPA meddelar i sitt svar kapitaliseringstillstånden för höstterminen senast 20.11. 

Om en studerande lyfter sin första lånerat efter att FPA har beviljat kapitaliseringstillstånd, ska banken se till att studielånets ränta kapitaliseras. Eftersom dessa lån inte ingår i lånefilen får de inte heller automatiskt kapitaliseringstillstånd.

Meddelande av retroaktivt kapitaliseringstillstånd till banken

Om kunden har fått ett beslut om studiestöd efter den egentliga körningen av kapitaliseringstillstånden kan kapitaliseringstillstånd beviljas i efterhand. Om kapitaliseringstillstånd beviljas i efterhand meddelas det retroaktiva kapitaliseringstillståndet till banken med skyddad e-post. Så förfar man bland annat för att inte banken i fortsättningen ska skicka betalningsyrkanden till FPA för ett lån vars räntor har förfallit till betalning under den ränteperiod för vilken kapitaliseringstillstånd har beviljats. 

Om kunden efter körningen av kapitaliseringstillstånd får ett positivt beslut om studiestöd för den pågående terminen eller den närmast påföljande terminen har hen rätt till kapitalisering av räntan på de tidigare lånen. Banken kan genomföra kapitaliseringen efter att den studerande har uppvisat studiestödsbeslutet. Då ska banken se till att kapitaliseringen av detta nya lån eller denna nya lånepost också genomförs när alla följande villkor uppfylls:

  • ett beslut om studiestöd som meddelats efter körningen av kapitaliseringstillstånd innehåller också en lånegaranti
  • lånet lyfts före kapitaliseringsdagen (15.6 eller 15.12) 
  • lånet gäller den termin då lånet lyftes eller den föregående terminen. 

Om kunden ansöker om studielån från en ny bank efter körningen av kapitaliseringstillstånd får den tidigare banken inte uppgift om kapitaliseringstillståndet för ifrågavarande termin. Banken får kapitaliseringstillståndet automatiskt först under följande termin. I den här situationen ska kunden själv kontakta den tidigare banken och meddela att studiestödet fortsätter. Banken kan vid behov kontrollera saken med FPA. 

Om en kund sedan tidigare har studielån men inte har fått eller sökt studiestöd (dvs. som inte har fått beslut om studiestöd) för den pågående terminen eller närmast föregående termin före körningen av kapitaliseringstillstånd, kan hen inte få kapitaliseringstillstånd för sina tidigare lån.

Senast ändrad 16.6.2023