Kontoutdrag i samband med utkomststöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kontoutdrag i samband med utkomststöd

Den som ansöker om utkomststöd ska lämna in en tillförlitlig utredning om sin ekonomiska situation till FPA. I en sådan utredning ingår kontoutdrag. Kunden kan lämna in kontoutdragen och andra bilagor till ansökan om utkomststöd i MittFPA.

Det blir enklare att ansöka om utkomststöd om kunden vet vad som avses med ett kontoutdrag. Därför är det till nytta om det på bankens webbplats finns anvisningar om hur kunden ska göra för att få kontoutdrag från sin egen nätbank.

Den sökande ska lämna in kontoutdrag för de senaste 2 månaderna för alla inhemska och utländska konton som var och en av familjemedlemmarna har. Som bilaga duger inte till exempel kvitton eller en skärmdump av kontotransaktionerna.

FPA godkänner bankens officiella kontoutdrag

Som bilaga till ansökan om utkomststöd behövs ett kontoutdrag från banken av vilket följande uppgifter framgår:

  • kontonummer
  • kontoinnehavare
  • kontots ingångssaldo och utgångssaldo
  • kontots användningsändamål
  • kontotransaktionerna som en obruten lista
  • uppgift om vilken tid kontoutdraget gäller.

Läs mer

Senast ändrad 22.5.2024