Den som har låga inkomster kan få ränteunderstöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Den som har låga inkomster kan få ränteunderstöd 

Om betalningen av räntorna har börjat och en kund med låga inkomster har svårt att betala dem, kan hen ansöka om ränteunderstöd hos FPA.

Kunden kan få ränteunderstöd för räntorna på studielånet när följande två villkor uppfylls:

  • kunden har låga inkomster och hens inkomster överstiger inte inkomstgränsen för räntebidrag. 
  • banken lägger inte längre till räntorna på studielånet utan har börjat fakturera räntorna av kunden.

Ansökan och utbetalning av ränteunderstöd

Ränteunderstöd söks på blanketten Ansökan om räntebidrag OT 7r (pdf)

Kunden kan ansöka om att ränteunderstödet ska betalas till kunden själv eller att räntorna ska betalas direkt till banken. 

Om räntorna förfaller till betalning månatligen, måste kunden själv betala räntorna och kostnaderna för hela den sex månader långa ränteperioden till banken och därefter ansöka om att ränteunderstödet ska betalas till kunden själv.  FPA kan dock betala den sista månadsposten, dvs. juni eller december, direkt till banken. Kunden ska då ansöka om att ränteunderstödet betalas till kunden själv fö 5 månader och till banken för 1 månad.

Om räntorna och kostnaderna förfaller till betalning halvårsvis, kan kunden be FPA att betala ränteunderstödet direkt till banken.

Om kunden betalar räntorna och kostnaderna varje månad och har låga inkomster, är det bra om banken kan erbjuda kunden möjlighet att övergå till att betala räntor halvårsvis. Då kan kunden be FPA att betala ränteunderstödet direkt till banken och behöver inte själv betala räntor och kostnader. 

Banken skickar ränteuppgifterna till FPA för varje ränteperiod två gånger per år, vanligen i slutet av maj och november. FPA använder uppgifterna när ansökan om ränteunderstöd avgörs.

FPA betalar ränteunderstöd två gånger om året för följande ränteperioder:

  • räntebetalningsdag 15.6: ränteperioden är 16.12−15.6.
  • räntebetalningsdag 15.12: ränteperioden är 16.6−15.12.

Ränteunderstöd kan betalas för högst fem ränteperioder. Ränteperioderna behöver inte följa på varandra.

Läs mer

Senast ändrad 7.11.2023