Meddelande, grundläggande utkomststöd 1-2023: Uppdaterade handläggningsanvisningar gällande det grundläggande utkomststödet publiceras 15.6.2023 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Uppdaterade handläggningsanvisningar gällande det grundläggande utkomststödet publiceras 15.6.2023  

Publicerad 15.6.2023

Meddelande, grundläggande utkomststöd 1/2023    

Handläggningsanvisningarna gällande det grundläggande utkomststödet har uppdaterats utifrån respons från apoteken och FPA:s observationer i samband med utbetalningen av utkomststöd utifrån redovisade kostnader.  Samtidigt har texten förtydligats. Man har försökt undvika direkta citat ur sjukförsäkringsanvisningarna för apotek − i stället hänvisar man till den punkt i anvisningarna som ska följas i en viss situation eller som ger mer information. 

Syftet med preciseringarna är att göra kundservicen smidigare. Ett exempel på det här är texten i kapitel 6 Förutsättningar för expediering av läkemedel och preparat mot betalningsförbindelse i anslutning till grundläggande utkomststöd från FPA. Dessutom har nya preparat lagts till i följande avsnitt:

  • Avsnitt 6.1: när kan ett läkemedel eller preparat som har ordinerats för behandling av en sjukdom expedieras mot en betalningsförbindelse för läkemedelskostnader och när behövs det en begränsad betalningsförbindelse.
  • Avsnitt 6.2: när kan ett preventivpreparat som har ordinerats för annat än sjukdomsbehandling expedieras mot en betalningsförbindelse för läkemedelskostnader.
  • Avsnitt 6.3: situationer där det alltid behövs en begränsad betalningsförbindelse.

Exemplen i bilaga 2 till handläggningsanvisningen, Betalningsförbindelse för läkemedelskostnader, har uppdaterats så att de motsvarar sakinnehållet i ovan nämnda avsnitt. 

En ny punkt i handläggningsanvisningarna är anvisningarna om expediering av läkemedel till dosdispenseringskunder och apoteksavtalskunder mot betalningsförbindelse i anslutning till grundläggande utkomststöd från FPA.

De uppdaterade handläggningsanvisningarna publiceras 15.6.2023 på adressen www.fpa.fi/samarbetspartner-lakemedelsersattningar-apotek. Anvisningarna är i pdf-format. 

De uppdaterade anvisningarna tas i bruk genast när de har publicerats.

 

Kompetenscentret för utkomstskyddsärenden/Utkomststödsgruppen

Senast ändrad 15.6.2023