Rehabiliteringen Min egen väg förändras 2025 | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringen Min egen väg förändras 2025

Publicerad 12.9.2023

FPA gör ändringar i rehabiliteringen Min egen väg och säger upp avtalen om rehabiliteringstjänsten. Rehabiliteringen Min egen väg ordnas genom ett registreringsförfarande även i fortsättningen.

Antalet klienter inom rehabiliteringen Min egen väg har varit större än beräknat. FPA:s medel för rehabilitering enligt prövning räcker inte till för att ordna rehabilitering för alla klienter i målgruppen. Innehållet i rehabiliteringen Min egen väg måste ändras väsentligt för att tjänsten ska kunna ordnas för ett större antal klienter. Samtidigt omdefinierar FPA registreringsområdena för serviceproducenterna. 

De kommande ändringarna är betydande och det är inte möjligt att göra dem genom ändringar i de nuvarande avtalen. Därför säger FPA upp alla avtal om rehabiliteringen Min egen väg i slutet av 2024. Från och med 1.11.2024 går det inte längre att registrera sig som serviceproducent för den nuvarande rehabiliteringen Min egen väg. 

Serviceproducenten kan slutföra rehabiliteringen för de klienter som har fått ett rehabiliteringsbeslut under den nuvarande avtalsperioden.

Serviceproducenterna anmäler på vanligt sätt antalet kunder 2024 i registreringssystemet. 

I slutet av 2024 blir det möjligt att registrera sig som serviceproducent för den förnyade rehabiliteringen Min egen väg som inleds våren 2025.

Informationsmöte om kommande förändringar 15.11.2023

FPA ordnar ett informationsmöte om förändringarna i rehabiliteringen Min egen väg onsdagen den 15 november 2023 kl. 12–13 (Teams). Man behöver inte anmäla sig till informationsmötet.

Du kan skicka frågor på förhand på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi senast fredagen den 3 november 2023. Frågorna besvaras på informationsmötet.

Länk till informationsmötet: Informationsmöte 15.11.2023

Senast ändrad 12.9.2023