Ändringar i arbetslöshetsförmånerna, det allmänna bostadsbidraget och utkomststödet | FPAGå till innehållet

Ändringar i arbetslöshetsförmånerna, det allmänna bostadsbidraget och utkomststödet

Riksdagen har beslutat om nedskärningar och andra ändringar som gäller arbetslöshetsförmånerna och det allmänna bostadsbidraget från FPA. Också utkomststödet kommer att ändras. På den här sidan hittar du alla ändringar och information om vad du kan göra om ditt stöd minskar.

AnkkuriAnkkuriSå här ändras det allmänna bostadsbidraget

Det allmänna bostadsbidraget minskar för alla som får allmänt bostadsbidrag år 2024. År 2025 får man inte längre allmänt bostadsbidrag för boendeutgifterna för en ägarbostad. 

De ändringar som trädde i kraft 1.4 gäller inte bostadsbidrag för pensionstagare. Du kan kontrollera vilket bostadsbidrag du får från FPA i MittFPA.

Det allmänna bostadsbidragets belopp minskar 1.4.2024, men inte genast för alla

Om du beviljas allmänt bostadsbidrag för första gången 1.4.2024 eller senare, inverkar ändringarna genast på bostadsbidragets belopp. Om du har fått allmänt bostadsbidrag före 1.4.2024, minskar ditt bidrag när du nästa gång måste ansöka om justering av bostadsbidraget.

Läs om när du måste ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget.


 

 1. Ersättningsprocenten för det allmänna bostadsbidraget sänks från nuvarande 80 procent till 70 procent av skillnaden mellan de godtagbara boendeutgifterna och bassjälvrisken.

  Efter ändringen får hushållen själva stå för en större andel av sina boendeutgifter än tidigare.

  Ändringen träder i kraft 1.4.2024.
   
 2. Bassjälvriskandelen i samband med det allmänna bostadsbidraget ökar från 42 procent till 50 procent.

  Efter ändringen får hushållen själva stå för en större andel av sina godtagbara boendeutgifter än tidigare.

  När FPA beräknar hur mycket bostadsbidrag ett hushåll kan få, fastställs en bassjälvrisk för hushållet. Bassjälvrisken är i fortsättningen 50 procent av de inkomster som överskrider den nedre inkomstgränsen för det allmänna bostadsbidraget.

  Dessutom ändras formeln för beräkning av bassjälvrisken för det allmänna bostadsbidraget så att nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget ska ha en lindrigare inverkan på barnfamiljer.

  Ändringarna träder i kraft 1.4.2024.
   
 3. Förvärvsinkomstavdraget på 300 euro i samband med det allmänna bostadsbidraget slopas.

  Efter ändringen beaktas hushållets alla förvärvsinkomster när FPA beräknar beloppet av de inkomster som påverkar bostadsbidraget. Tidigare har en del av hushållets inkomster inte beaktats i beräkningen.

  Ändringen träder i kraft 1.4.2024.
   
 4. I Helsingfors minskar maximibeloppet för boendeutgifter som beaktas.

  De maximala boendeutgifter som beaktas i samband med det allmänna bostadsbidraget har tidigare varit större i Helsingfors än i övriga huvudstadsregionen. Maximibeloppet för de boendeutgifter som beaktas för hushåll i Helsingfors minskar och det är i fortsättningen lika stort som i övriga huvudstadsregionen.

  Ändringen träder i kraft 1.4.2024.
   
 5. Allmänt bostadsbidrag betalas inte längre för boendeutgifterna för en ägarbostad.

  Ändringen gäller inte bostadsrättsbostäder och delägarbostäder. För dessa bostäder kan man även i fortsättningen få bostadsbidrag.

  Ändringen träder i kraft 1.1.2025.
   
 6. Räntor på bostadslån beaktas inte längre som boendeutgifter för bostadsrättsbostäder.

  Ändringen träder i kraft 1.1.2025. 

Exempel

Exempel 1: inkomster i form av lön för deltidsarbete, arbetslöshetsförmån och allmänt bostadsbidrag

Heikki jobbar deltid. Han bor ensam i en bostadsrättsbostad i Åbo. Heikki ansöker om nytt bostadsbidrag. 

Heikkis inkomster:

 • Löneinkomst 1 000 euro per månad.
 • Arbetslöshetsförmån före 1.4.2024: 20,93 euro per dag.
 • Arbetslöshetsförmån från 1.4.2024: 13,95 euro per dag.

Heikkis boendeutgifter:

 • Vederlag 550 euro per månad.
 • Separat vattenavgift 20 euro per månad.
 • Ränta på bostadslån 38 euro per månad.                  

Heikkis bostadsbidrag före 1.4.2024: 232,61 euro per månad.                                                                                

Heikkis bostadsbidrag från 1.4.2024: 124,25 euro per månad.    

* Separata vattenavgifter beaktas som boendeutgifter enligt en fastställd norm. Åren 2023 och 2024 är vattennormen 20 euro per månad.

Exempel 2: inkomster i form av löneinkomst och allmänt bostadsbidrag

Anni jobbar heltid. Hon bor med sina två minderåriga barn i en hyresbostad i Raumo. Anni ansöker om årsjustering av bostadsbidraget 1.4.2024.

Annis inkomster:                    

 • Löneinkomst 2 500 euro per månad.                
 • Barnbidrag räknas inte som inkomst i samband med det allmänna bostadsbidraget.

Annis boendeutgifter:

 • Hyra 800 euro per månad.
 • Separat vattenavgift 60 euro per månad.                

Annis bostadsbidrag före 1.4.2024: 274,72 euro per månad.

Annis bostadsbidrag från 1.4.2024: 112,35 euro per månad. 

* Separata vattenavgifter beaktas som boendeutgifter enligt en fastställd norm. Åren 2023 och 2024 är vattennormen 20 euro per månad.

Exempel 3: inkomster i form av studiestöd och allmänt bostadsbidrag

Ilona studerar. Hon bor ensam i en hyresbostad i Helsingfors. Ilona ansöker om årsjustering av bostadsbidraget 1.9.2024.

Ilonas inkomster:                    

 • Studiestöd 279,38 euro per månad.                    
 • Studielånet räknas inte som inkomst i samband med det allmänna bostadsbidraget.                    

Ilonas boendeutgifter:                    

 • Hyra före 1.9.2024: 740 euro per månad.        
 • Hyra från 1.9.2024: 800 euro per månad.
 • Separat vattenavgift 20 euro per månad.                

Ilonas bostadsbidrag före 1.9.2024: 465,60 euro per månad.

Ilonas bostadsbidrag från 1.9.2024: 394,10 euro per månad.

* Separata vattenavgifter beaktas som boendeutgifter enligt en fastställd norm. Åren 2023 och 2024 är vattenormen 20 euro per månad.

Med räknaren för det allmänna bostadsbidraget kan du bedöma hur stort ditt bostadsbidrag blir efter ändringarna. Räknaren uppskattar det nya bidragsbeloppet när du väljer startdatum 1.4.2024 eller senare.

Följande ändringar i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024:

 • Ersättningsprocenten för det allmänna bostadsbidraget sänks från nuvarande 80 procent till 70 procent av skillnaden mellan de godtagbara boendeutgifterna och bassjälvrisken.
 • Bassjälvriskandelen i samband med det allmänna bostadsbidraget ökar från 42 procent till 50 procent.
 • Förvärvsinkomstavdraget på 300 euro i samband med det allmänna bostadsbidraget slopas.
 • I Helsingfors minskar maximibeloppet för boendeutgifter som beaktas.

Det beror dock på din situation när ändringarna minskar bostadsbidragets belopp.

Om du beviljas allmänt bostadsbidrag för första gången 1.4.2024 eller senare, inverkar ändringarna genast på bostadsbidragets belopp.

Om du har fått allmänt bostadsbidrag före 1.4.2024, minskar ditt bidrag när du nästa gång måste ansöka om justering av bostadsbidraget.

Läs om när du måste ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget.

Läs exempel på när ändringar i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft i olika situationer.

I ditt senaste beslut om allmänt bostadsbidrag kan du se när ditt bidrag har beviljats eller när det senast har justerats. Du ser de beslut som du fått av FPA i MittFPA.

Följande ändringar i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.1.2025:

 • Allmänt bostadsbidrag betalas inte längre för boendeutgifterna för en ägarbostad. 
 • December 2024 är den sista månaden för vilken man kan få allmänt bostadsbidrag för en ägarbostad.
 • Räntor på bostadslån beaktas inte längre som boendeutgifter för en bostadsrättsbostad.

Det beror dock på din situation när ändringen minskar bostadsbidragets belopp.

Om du beviljas allmänt bostadsbidrag för första gången 1.1.2025 eller senare, inverkar ändringarna genast på bostadsbidragets belopp.

Om du har fått allmänt bostadsbidrag före 1.1.2025, minskar ditt bidrag när du nästa gång måste ansöka om justering av bostadsbidraget.

Läs om när du måste ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget.

I ditt senaste beslut om allmänt bostadsbidrag kan du se när ditt bidrag har beviljats eller när det senast har justerats. Du ser de beslut som du fått av FPA i MittFPA.

Med räknaren för det allmänna bostadsbidraget kan du bedöma hur stort ditt bostadsbidrag blir efter ändringarna. Räknaren uppskattar det nya stödbeloppet när du väljer startdatum 1.4.2024 eller senare.

Du behöver inte kontakta FPA på grund av de lagändringar som rör det allmänna bostadsbidraget.

Om du har frågor om det allmänna bostadsbidraget kan du kontakta oss genom att skicka ett meddelande i MittFPA eller ringa våra servicenummer.

Du behöver inte ansöka om justering av bostadsbidraget enbart på grund av lagändringarna.  

Om situationen för dig eller en medlem i ditt hushåll förändras, måste du ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget. Genom att ansöka om justering säkerställer du att bostadsbidraget betalas till rätt belopp.

Lämna alltid in en justeringsansökan till FPA i de här situationerna:

 • Hushållets inkomster ökar med minst 400 euro/månad.
 • Beloppet av boendeutgifterna minskar med minst 50 euro/månad.
 • Du flyttar till en annan bostad.
 • Någon flyttar in eller ut ur bostaden.

Om du vill kan du ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget om

 • Dina inkomster minskar med minst 200 euro/månad.
 • Boendeutgifterna ökar med minst 50 euro per månad.

I de här situationerna lönar det sig att först göra en uppskattning med räknaren för det allmänna bostadsbidraget för att se hur en minskning av inkomsterna påverkar bostadsbidragets belopp.

Gå till räknaren för det allmänna bostadsbidraget

Observera att till exempel slopandet av barnförhöjningarna i samband med arbetslöshetsförmånerna kan minska hushållets inkomster avsevärt. Då kan du om du vill ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget.

Läs mer om ändringar i arbetslöshetsförmånerna.

Läs om när du måste ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget.

Ändringarna i det allmänna bostadsbidraget gäller alla som får allmänt bostadsbidrag, även studerande.

Med räknaren för det allmänna bostadsbidraget kan du uppskatta beloppet av ditt bidrag efter ändringen. Räknaren uppskattar det nya bidragsbeloppet när du väljer startdatum 1.4.2024 eller senare.

I samband med förhandlingarna om budgetramarna föreslog regeringen att studerande från och med 1.8.2025 inte ska ha rätt till allmänt bostadsbidrag, utan att de efter det ska få bostadstillägg till studiestödet. FPA informerar kunderna om förändringen efter hand som lagberedningen framskrider.

Ändringarna i det allmänna bostadsbidraget gäller inte bostadsbidraget för pensionstagare. Du kan kontrollera vilket bostadsbidrag du får från FPA i MittFPA.

Bostadsbidrag för pensionstagare beviljas även i fortsättningen också för ägarbostäder.

Läs mer om ändringen i FPA:s meddelande: Ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare år 2024.

Om dina inkomster efter ändringen inte räcker till för att betala dina boendeutgifter, kan du använda räknaren för utkomststöd för att kontrollera om du kan få utkomststöd. Du kan ansöka om utkomststöd om alla disponibla inkomster och tillgångar inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, såsom utgifter för mat, boende och mediciner.

Innan du ansöker om utkomststöd ska du alltid ta reda på om du kan få andra inkomster eller förmåner, till exempel arbetslöshetsförmåner eller studielån. Sök först alla andra förmåner som du har rätt till.

Läs mer: Vad ska jag göra om mina pengar inte räcker till?

Egendom inverkar för närvarande inte på det allmänna bostadsbidragets belopp. Till exempel de pengar du har på ditt konto inverkar inte på hur mycket du får i allmänt bostadsbidrag.

Läs mer om vilka inkomster som inverkar på det allmänna bostadsbidragets belopp

Regeringen har i samband med förhandlingarna om budgetramarna föreslagit att det ska införas en övre gräns för tillgångar i samband med det allmänna bostadsbidraget 1.1.2025. Vi informerar våra kunder när vi vet mer om de här ändringarna. 

Uppskatta bidragsbeloppet med en räknare

Gå till räknaren

AnkkuriAnkkuriSå här ändras arbetslöshetsförmånerna

Villkoren för de arbetslöshetsförmåner som FPA betalar skärps år 2024.

 1. Självrisktiden för arbetslöshetsförmånerna förlängs från 5 dagar till 7 dagar.

  Självrisktiden börjar den dag då personen som blir arbetslös anmäler sig som arbetslös. För självrisktiden får man ingen arbetslöshetsförmån. Till följd av ändringen börjar den som blir arbetslös få arbetslöshetsförmån senare än tidigare.

  Ändringen trädde i kraft 1.1.2024.
   
 2. En periodisering av semesterersättningen för lönearbete infördes i samband med arbetslöshetsförmåner.

  Periodiseringen av semesterersättningen gäller den som blir arbetslös och som har varit i heltidsarbete i över två veckor.  Om hen har outtagna semesterdagar när anställningen upphör, uppskjuts tidpunkten när hens rätt till arbetslöshetsförmåner börjar på grund av semesterersättningen. Periodiseringen av semesterersättningen leder således också till att den som blir arbetslös börjar få arbetslöshetsförmån senare än tidigare.

  Ändringen trädde i kraft 1.1.2024.

 3. Det månatliga skyddade beloppet på 300 euro i samband med arbetslöshetsförmåner slopas.

  Med skyddat belopp avses det belopp som en mottagare av en arbetslöshetsförmån kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen. Att det skyddade beloppet slopas påverkar arbetslösa som arbetar deltid eller har ströjobb och som har jämkade arbetslöshetsförmåner.

  Även om det skyddade beloppet slopas är det också i fortsättningen ekonomiskt lönsamt att arbeta under arbetslösheten, eftersom en intjänad euro endast minskar förmånen med 50 cent.

  Om en arbetslös person för närvarande får till exempel 400 euro i lön under arbetslöshetstiden, minskas beloppet av arbetslöshetsförmånen med endast 50 euro tack vare det skyddade beloppet.

  Efter att det skyddade beloppet har slopats minskar en löneinkomst på 400 euro förmånen med 200 euro.

  Ändringen träder i kraft 1.4.2024.

 4. Barnförhöjningarna i anslutning till arbetsmarknadsstödet, grunddagpenningen och rörlighetsunderstödet från FPA slopas.

  Denna ändring gäller arbetslösa som har barn under 18 år att försörja.

  Ändringen träder i kraft 1.4.2024.

 5. Det blir ändringar i löntagarens arbetsvillkor.

  Arbetsvillkoret för löntagare förlängs från nuvarande cirka 6 månader till 12 månader. Arbetsvillkoret ska alltså i fortsättningen tjänas in i sammanlagt 12 månader för att den arbetslösa ska ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning.

  Dessutom börjar arbetsvillkoret tjänas in utifrån den löneinkomst som betalats ut under en kalendermånad. För närvarande tjänas arbetsvillkoret in utifrån arbetstid under sådana kalenderveckor då löntagaren har arbetat minst 18 timmar.

  I fortsättningen tjänas en månad in, om den löneinkomst som betalats under kalendermånaden är minst 930 euro. En halv månad tjänas in om den löneinkomst som betalats ut under kalendermånaden är 465–930 euro.

  Arbetsvillkoret behöver inte tjänas in genom oavbrutet arbete, utan alla arbetsmånader med tillräckliga löneinkomster under en granskningsperiod på 28 månader räknas in.

  För att arbetet ska räknas in i arbetsvillkoret måste den lön som anges i arbetsavtalet vara minst enligt kollektivavtalet för branschen eller minst 1 399 euro i månaden.

  Ändringen träder i kraft 2.9.2024.

Exempel

Exempel 1: Det skyddade beloppet i samband med arbetslöshetsförmåner slopas

Wilma arbetar deltid 20 timmar i veckan.

Före 1.4.2024 får Wilma 774 euro per månad i jämkad grunddagpenning:   

 • Wilmas lön är 1 000 euro per månad.
  • Vid jämkningen av grunddagpenningen beaktas den del av Wilmas lön som överstiger det skyddade beloppet på 300 euro, det vill säga 700 euro.
  • Varje euro i lön som överskrider det skyddade beloppet minskar grunddagpenningens belopp med 50 cent. 

Från 1.4.2024 får Wilma 450 euro per månad i jämkad grunddagpenning:

 • Wilmas lön är 1 000 euro per månad.
  • Vid jämkningen av grunddagpenningen beaktas hela lönebeloppet, det vill säga 1 000 euro.
  • Varje euro i lön minskar grunddagpenningens belopp med 50 cent.

Exempel 2: Barnförhöjningar i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas

Mikael utför enskilda arbetsuppdrag. Han är ensamförsörjare för två barn.

Före 1.4.2024 får Mikael 774 euro per månad i jämkat arbetsmarknadsstöd:

 • Mikael får 720 euro i lön under jämkningsperioden för arbetsmarknadsstöd.
  • Vid jämkningen av arbetsmarknadsstödet beaktas den del av lönen som överstiger det skyddade beloppet på 300 euro, det vill säga 420 euro.
  • Varje euro i lön som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetsmarknadsstödets belopp med 50 cent.
 • För två barn får Mikael sammanlagt 184 euro per månad i barnförhöjning i anslutning till arbetsmarknadsstödet.

Efter 1.4.2024 får Mikael 440 euro per månad i jämkat arbetsmarknadsstöd:

 • Mikael får 720 euro i lön under jämkningsperioden för arbetsmarknadsstöd.
  • Vid jämkningen av arbetsmarknadsstödet beaktas hela lönebeloppet, det vill säga 720 euro.
  • Varje euro i lön minskar arbetsmarknadsstödets belopp med 50 cent.
 • Från 1.4.2024 betalas inte någon barnförhöjning i anslutning till arbetsmarknadsstödet.

Med räknaren för arbetslöshetsförmåner kan du uppskatta hur stor din arbetslöshetsförmån blir efter ändringarna. I mars 2024 uppdateras beräkningsprogrammen med de ändringar som träder i kraft 1.4.2024. Räknaren uppskattar det nya stödbeloppet när du väljer startdatum 1.4.2024 eller senare.

Dessa ändringar i arbetslöshetsförmånerna träder i kraft 1.1.2024:

 • Förlängning av självrisktiden för arbetslöshetsförmåner och periodisering av semesterersättningar.

Dessa ändringar i arbetslöshetsförmånerna träder i kraft 1.4.2024:

 • Det skyddade beloppet i samband med arbetslöshetsförmåner slopas. Ändringen inverkar på arbetslöshetsstödets belopp under jämkningsperioder som börjar 1.4.2024 och senare.
 • Barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas.

Dessa ändringar i arbetslöshetsförmånerna träder i kraft 2.9.2024:

 • Ändringar i löntagarens arbetsvillkor.

  Om löntagarens arbetsvillkor uppfylls senast söndag 1.9.2024, tillämpas de bestämmelser om arbetsvillkoret som har varit i kraft före 2.9.2024.

Med räknaren för arbetslöshetsförmåner kan du uppskatta hur stor din arbetslöshetsförmån blir efter ändringarna. Senast 17.3 uppdateras räknaren med de ändringar som träder i kraft 1.4. Räknaren uppskattar det nya stödbeloppet när du väljer startdatum 1.4.2024 eller senare.

Läs mer om ändringarna i arbetslöshetsförmånerna (Mittiallt).

Om FPA har drivit in barnförhöjningarna i samband med din arbetslöshetsförmån för att betala det underhållsbidrag som förfaller till betalning varje månad ska du observera att barnförhöjningarna slopas 1.4.2024.

Du ska göra upp en ny plan för hur du ska betala det underhållsbidrag som förfaller till betalning till FPA. Lämna in betalningsplanen genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Betalningsplanen ska uppfylla FPA:s villkor för att kunna godkännas.

I MittFPA kan du kontrollera beloppet av det underhållsbidrag som förfaller till betalning månatligen.  

Vid behov kan du också förhandla om ett nytt underhållsavtal med den förälder som ditt barn bor hos. Kontakta barnatillsyningsmannen i ditt välfärdsområde för detta.

Om du inte kan betala underhållsbidrag uppkommer underhållsbidragsskuld.

Om du har underhållsbidragsskuld och FPA drivit in barnförhöjningarna i samband med din arbetslöshetsförmån för att betala av på skulden ska du observera att barnförhöjningarna slopas 1.4.2024. Efter det kan barnförhöjningarna inte längre användas för att betala av på din underhållsbidragsskuld.

I MittFPA kan du kontrollera uppgifterna om ditt underhållsbidrag och beloppet av det underhållsbidrag som förfaller till betalning varje månad.  

Om din underhållsbidragsskuld inte är föremål för utsökning kan du göra upp en ny plan för hur du betalar underhållsbidragsskulden till FPA. Lämna in betalningsplanen genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Betalningsplanen ska uppfylla FPA:s villkor för att kunna godkännas.

Vid behov kan du också förhandla om ett nytt underhållsavtal med den förälder som barnet bor hos. Kontakta barnatillsyningsmannen i ditt välfärdsområde för detta.

Om du inte kan betala av på din underhållsbidragsskuld kan du ta reda på om du har rätt till betalningsbefrielse från underhållsbidragsskuld. Betalningsbefrielse ska sökas regelbundet: Ansök om betalningsbefrielse med två månaders mellanrum om din underhållsbidragsskuld inte är föremål för utsökning. Om din underhållsbidragsskuld är föremål för utsökning kan du ansöka om betalningsbefrielse mera sällan.

Om du inte kan betala din underhållsbidragsskuld, inte ansöker om betalningsbefrielse eller om du inte är berättigad till betalningsbefrielse, skickar FPA din underhållsbidragsskuld till utsökningsmyndigheten för indrivning. Du får inget separat meddelande om detta.

Huruvida ändringarna i arbetslöshetsförmånerna påverkar det underhållsstöd som du får från FPA beror på ditt underhållsavtal eller underhållsbeslut.

I den här situationen påverkar ändringarna inte ditt underhållsstöd:

 • I domstolens beslut eller i ett underhållsavtal som fastställts av kommunen eller välfärdsområdet har underhållsbidragets belopp fastställts till att motsvara barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsförmåner, och
 • i beslutet eller avtalet anges också underhållsbidragets belopp i euro.

I detta fall fortsätter FPA att betala ut underhållsstöd till dig på samma sätt som tidigare. Du behöver inte göra någonting.

Om beloppet av det underhållsbidrag som du får har ändrats genom ett nytt underhållsavtal eller domstolsbeslut ska du lämna in den nya handlingen till FPA för justering av underhållsstödet.

I den här situationen påverkar ändringarna ditt underhållsstöd:

 • I domstolens beslut eller i ett underhållsavtal som fastställts av kommunen eller välfärdsområdet har underhållsbidragets belopp fastställts till att motsvara barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsförmåner, och
 • i beslutet eller avtalet anges dock inte underhållsbidragets belopp i euro.

I denna situation kan FPA inte betala ut underhållsstöd till dig efter 1.4.2024. Eftersom barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsförmåner upphör 1.4.2024 finns det inte längre något fastställt underhållsbidrag.

Du kan förhandla om ett nytt underhållsavtal med den person som är underhållsskyldig för barnet. Kontakta barnatillsyningsmannen i ditt välfärdsområde för detta.

Om beloppet av det underhållsbidrag som du får har ändrats genom ett nytt underhållsavtal eller domstolsbeslut ska du lämna in den nya handlingen till FPA för justering av underhållsstödet.

Om du har frågor om ditt underhållsstöd kan du skicka ett meddelande i MittFPA eller ringa FPA:s servicenummer om föräldraskap 020 692 206 (service på finska) eller 020 692 226 (service på svenska).

Du behöver inte kontakta FPA på grund av ändringarna i arbetslöshetsförmånerna.

Om du har frågor om arbetslöshetsförmåner som betalas av FPA kan du kontakta oss genom att skicka ett meddelande i MittFPA eller ringa våra servicenummer.

Om dina inkomster efter ändringen inte räcker till för att betala dina utgifter, kan du med hjälp av räknaren för utkomststöd ta reda på om du kan få utkomststöd.

Du kan ansöka om utkomststöd om alla disponibla inkomster och tillgångar inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, såsom utgifter för mat, boende och mediciner.

Innan du ansöker om utkomststöd ska du alltid först ta reda på om du kan få andra inkomster eller förmåner, till exempel allmänt bostadsbidrag. Sök först alla andra förmåner som du har rätt till, inklusive studielån.

Läs mer: Vad ska jag göra om mina pengar inte räcker till?

 

Uppskatta bidragsbeloppet med en räknare

Gå till räknaren

AnkkuriAnkkuriSå här ändras arbetsvillkoret

Arbetsvillkoret för löntagare förlängs från nuvarande cirka 6 månader till 12 månader och tjänas i fortsättningen in utifrån löneinkomsten. Också tillgodoräknandet av lönesubventionerat arbete och sysselsättningsfrämjande service i arbetsvillkoret ändras.

Som arbetslös får du i allmänhet antingen inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Vilken av dessa tre förmåner du får beror på arbetsvillkoret. Om du uppfyller arbetsvillkoret kan du få grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa.

FPA eller arbetslöshetskassan utreder i samband med handläggningen av ansökan om ditt arbete uppfyller arbetsvillkoret. När ändringarna i arbetsvillkoret har trätt i kraft kan FPA i allmänhet ta reda på om arbetsvillkoret är uppfyllt utifrån uppgifterna i inkomstregistret.

Att arbetsvillkoret uppfylls innebär att du har arbetat tillräckligt länge innan du blev arbetslös. För att ditt arbete ska godkännas i arbetsvillkoret ska det uppfylla vissa villkor.

Tillgodoräknandet av lönearbete, lönesubventionerat arbete och sysselsättningsfrämjande service i arbetsvillkoret ändras 2.9.2024. Då träder de lagar gällande ändringen av arbetsvillkoret som riksdagen har godkänt i kraft. Ändringarna inverkar på den arbetslösas rätt att få inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning från FPA.

Tidigare krävdes det att den som blir arbetslös har arbetat cirka 6 månader före arbetslösheten, men nu förlängs det här arbetsvillkoret till 12 månader. Dessutom tjänas arbetsvillkoret i fortsättningen in utifrån löneinkomsten. Tidigare tjänades arbetsvillkoret in utifrån arbetstid under sådana kalenderveckor då arbetstiden har varit minst 18 timmar.

Om du 2.9.2024 har uppfyllt bara en del av arbetsvillkoret för löntagare, är det möjligt att räkna ihop det gamla och det nya arbetsvillkoret. Nedan kan du läsa om hur arbetsvillkoret uppfylls vid olika tidpunkter.

Ändringarna gäller arbetsvillkoret för löntagare. Arbetsvillkoret för företagare ändras inte 2024.

Om ditt arbete uppfyller arbetsvillkoret senast 1.9.2024 bestäms din rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt den gamla lagen. Då uppfylls arbetsvillkoret om följande villkor uppfylls:

 • Du har arbetat minst 26 veckor (ca 6 mån.) under granskningsperioden, dvs. de senaste 28 månaderna.
 • Din arbetstid har sammanlagt varit minst 18 timmar per vecka.
 • Din lön uppgår till minst den nivå som bestäms i kollektivavtalet. Om inget kollektivavtal finns ska din lön i heltidsarbete vara minst 1 399 euro per månad år 2024. Dagslönen ska vara minst 65,07 euro och timlönen minst 8,13 euro.

Din rätt till arbetslöshetsdagpenning bestäms enligt den nya lagen när granskningsperioden för arbetsvillkoret på 28 månader börjar 2.9.2024 eller senare.

Då tjänas arbetsvillkoret in utifrån lönen. I arbetsvillkoret tillgodoräknas

 • en månad, om din lön under en kalendermånad är minst 930 euro
 • en halv månad, om din lön under en kalendermånad är 465–929 euro.
 • Arbetsvillkoret uppfylls när granskningsperioden omfattar sammanlagt 12 arbetsvillkorsmånader.
 • Din lön måste uppgå till minst den nivå som bestäms i kollektivavtalet. Om inget kollektivavtal finns ska din lön i heltidsarbete vara minst 1 399 euro per månad år 2024. Dagslönen ska vara minst 65,07 euro och timlönen minst 8,13 euro.

Arbetsvillkoret intjänas för den kalendermånad under vilken lönen betalas.

Arbetsvillkoret behöver inte heller i fortsättningen tjänas in utifrån oavbrutet arbete. Allt arbete där löneinkomsterna tillgodoräknas i arbetsvillkoret under granskningsperioden på 28 månader räknas in i arbetsvillkoret.

Också arbete i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Nordirland kan tillgodoräknas i arbetsvillkoret.

Exempel 1: Nytt arbetsvillkor från 2.9.2024

Du arbetar heltid 1.10.2024–30.9.2025.

Du får 2 500 euro per månad i lön den 15:e varje månad.

Du uppfyller arbetsvillkoret på 12 månader 30.9.2025.

Om du till och med 1.9.2024 har uppfyllt bara en del av det gamla arbetsvillkoret på 26 veckor, räknas det gamla och det nya arbetsvillkoret ihop.

Då omvandlas de arbetsvillkorsveckor som tjänats in till och med 1.9.2024 till arbetsvillkorsmånader enligt följande:

 • Antalet veckor divideras med 4. Resultatet avrundas uppåt till närmaste hela eller halva tal. Det här talet är antalet arbetsvillkorsveckor omvandlat till arbetsvillkorsmånader.
 • Till resultatet adderas de arbetsvillkorsmånader som har tjänats in från 2.9.2024.
 • För att man ska uppfylla det nya arbetsvillkoret krävs 12 arbetsvillkorsmånader. Arbetsvillkoret har alltså uppfyllts när sammanlagt 12 månader gammalt och nytt arbetsvillkor har tjänats in under granskningsperioden, dvs. de senaste 28 månaderna.

Exempel 1: Kombinerande av gammalt och nytt arbetsvillkor

Du har arbetat heltid 25.3.2024–28.2.2025. Du ansöker om en arbetslöshetsförmån från 1.3.2025.

Till och med 1.9.2024 har du arbetat 23 veckor som räknas in i arbetsvillkoret enligt den gamla lagen. Veckorna omvandlas till arbetsvillkorsmånader genom att man dividerar antalet veckor med 4 och avrundar resultatet uppåt till närmaste hela eller halva tal.

23 / 4 = 5,75 ≈ 6.

För tiden 25.3–1.9.2024 räknas sammanlagt 6 månader in i arbetsvillkoret enligt den gamla lagen.

Dessutom tjänar du från 2.9.2024 in arbetsvillkor som enligt den nya lagen räknas utifrån lönen. Din lön är 2 200 euro per månad från och med 2.9.2024.

För tiden 2.9.2024–28.2.2025 räknas sammanlagt 6 månader in i arbetsvillkoret enligt den nya lagen.

Det gamla och det nya arbetsvillkoret räknas ihop:

6 mån. + 6 mån. = 12 mån.

Du uppfyller det nya arbetsvillkoret på 12 månader 1.3.2025 och du har rätt till grunddagpenning från 1.3.2025.

För att uppfylla arbetsvillkoret enligt den gamla lagen räcker det att du har arbetat 26 veckor (cirka 6 mån.), om arbetsvillkoret uppfylls helt senast 1.9.2024. Den sista arbetsveckan som godkänns för arbetsvillkoret ska sluta 1.9.2024 eller tidigare.

Efter 1.9 krävs det att du har arbetat 12 månader för att arbetsvillkoret ska uppfyllas. Arbetsvillkoret är alltså 12 månader om din arbetslöshet börjar efter 1.9.2024 och du tjänar in arbetsvillkor ännu utifrån lönen för september eller senare.

I vissa fall kan arbete under en längre period än 28 månader även i fortsättningen godkännas för arbetsvillkoret. Granskningsperioden för arbetsvillkoret kan förlängas till exempel om du har varit sjuk, studerat, vårdat ett barn som är under 3 år eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service.

Det nya arbetsvillkoret intjänas för den kalendermånad under vilken lönen betalas. Om du till exempel arbetar i september men din lön betalas i oktober, tjänas arbetsvillkoret in för oktober.

Endast i undantagsfall beaktas lönen för den tid under vilken den har tjänats in. Så kan man göra exempelvis om du får bonus som hänför sig till en längre tid än en månad.

Om löneutbetalningen fördröjs av skäl som beror på arbetsgivaren beaktas lönen för den kalendermånad då den borde har betalats.

I fortsättningen tillgodoräknas lönesubventionerat arbete i regel inte i arbetsvillkoret. Tidigare tillgodoräknades 75 procent av lönesubventionerat arbete i arbetsvillkoret.

I fortsättningen tillgodoräknas lönesubventionerat arbete i arbetsvillkoret endast om avsikten är att sysselsätta en person vars arbetsförmåga är nedsatt eller en långtidsarbetslös person som fyllt 60 år. Då börjar arbetet emellertid tillgodoräknas i arbetsvillkoret först efter att personen har arbetat i 10 månader och vid beräkningen av arbetsvillkoret beaktas 75 procent av det lönesubventionerade arbetet.

I fortsättningen förlänger dock lönesubventionerat arbete granskningsperioden för arbetsvillkoret med den tid som det lönesubventionerade arbetet pågår. Om AN-tjänster ålägger en kund som fått karens en skyldighet att vara i arbete, uppfylls skyldigheten i fortsättningen snabbare än för närvarande vid lönesubventionerat arbete. Vidare kan lönesubventionerat arbete beaktas i sin helhet vid beräkningen av väntetiden för arbetsmarknadsstöd.

Sysselsättningsfrämjande service tillgodoräknas inte längre alls i arbetsvillkoret för löntagare.

Ändringarna träder i kraft 2.9.2024. Om det lönesubventionerade arbetet eller den sysselsättningsfrämjande servicen har börjat 1.9 eller tidigare, tillgodoräknas arbetet eller servicen i arbetsvillkoret dock även efter det.

Exempel 1: Lönesubventionerat arbete börjar före ändringen

Lönesubventionerat arbete börjar 15.8.2024 och slutar 15.2.2025.

Vid beräkningen av arbetsvillkoret beaktas 75 procent av det lönesubventionerade arbetet. För att man ska uppfylla arbetsvillkoret räcker 6 arbetsvillkorsmånader eftersom det lönesubventionerade arbetet började före 1.9.2024.

Exempel 2: Lönesubventionerat arbete börjar efter ändringen

Lönesubventionerat arbete börjar 2.9.2024 och slutar 31.3.2025.

Det lönesubventionerade arbetet tillgodoräknas inte i arbetsvillkoret.

Du behöver inte kontakta FPA på grund av ändringarna i arbetsvillkoret.

FPA eller arbetslöshetskassan utreder i samband med handläggningen av ansökan om ditt arbete uppfyller arbetsvillkoret.

AnkkuriAnkkuriSå här ändras utkomststödet

Gränsen för de boendeutgifter som beaktas i samband med utkomststödet ändras också 1.4.2024.

De boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststödet ändras på grund av en lagändring som träder i kraft 1.4.2024. Ändringen motsvarar i hög grad FPA:s nuvarande praxis: Det finns maximigränser enligt kommun för boendeutgifterna. Om en mottagare av utkomststöd har boendeutgifter som överstiger de gränserna uppmanar FPA kunden att söka sig en förmånligare bostad inom tre månader, om kunden inte har en särskild grund för att bo kvar i sin nuvarande bostad. Om kunden inte flyttar till en förmånligare bostad, godkänns boendeutgifterna i fortsättningen enligt gränsbeloppen för kommunerna. Utkomststödet betalas alltså ut till ett mindre belopp. Tidsfristen kan dock förlängas av särskilda skäl.

Om kunden bor kvar i sin nuvarande bostad ska hen själv betala den andel som överskrider maximigränsen för boendeutgifterna.

Lagändringen medför inga stora förändringar i den nuvarande praxisen. Främst förtydligar lagändringen godkännandet av boendeutgifter genom bestämmelser på lagnivå och förordningsnivå. Till vissa delar medför ändringen emellertid en skärpning av de grunder på vilka en kunds boendeutgifter kan godtas trots att de överstiger gränsbeloppen för kommunen.

Läs mer om ändringen i FPA:s meddelande: Lagändring gällande de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststöd – Allt fler kunder blir ombedda att söka sig en förmånligare bostad

Har dina boendeutgifter tidigare överskridit gränsen för de kommunspecifika boendeutgifterna i samband med utkomststödet och har FPA godkänt utgifterna i sin helhet? Om du från och med 1.4.2024 inte har en sådan särskild grund som avses i lagen för att bo i en bostad som är dyrare än gränsbeloppet för kommunen, beaktar vi efter tidsfristen på 3 månader dina boendeutgifter i samband med utkomststödet högst enligt gränsbeloppet för kommunen. I så fall kan utkomststödet du får minska. Du kan uppskatta beloppet av utkomststödet med räknaren.

Särskilda grunder för att bo i en bostad som är dyrare än gränsbeloppet för kommunen är till exempel

 • stödtagarens eller hens familjemedlems höga ålder eller svaga hälsotillstånd
 • en umgängesförälders behov av utrymme för att barnen ska kunna komma på besök
 • ett barn i skolåldern som har behov av särskilt stöd, så att det därför är i barnets intresse att fortsätta i sin nuvarande skola.

I fortsättningen godtas dock inte längre som en särskild grund att det inte finns en bostad på stödtagarens ort där boendeutgifterna ligger inom de gränser som fastställts för kommunen. Kunden ska kunna visa att hen har letat efter en förmånligare bostad på alla de sätt som hen har till sitt förfogande. Om kunden trots aktiva försök inte har lyckats hitta en förmånligare bostad inom 3 månader kan tidsfristen förlängas.

Tidigare har FPA kunnat tillämpa prövning i situationer där gränsbeloppet för kommunen överskridits med ett litet belopp. Överskridningen har betraktats som liten om den varit cirka 5 procent. I fortsättningen kan sådan prövning inte längre tillämpas.

Orsaken till uppmaningen är att dina boendeutgifter har överskridit de kommunspecifika gränsbelopp som godkänns i samband med utkomststödet och att det inte framkommer någon särskild grund för det av din utredning.

Du kan söka en förmånligare bostad till exempel bland de hyresbostäder som erbjuds av din hemkommun eller privata hyresvärdar. Om du behöver hjälp med att hitta en förmånligare bostad kan du kontakta den boenderådgivning som din hemkommun eller någon annan instans erbjuder. Som kund med utkomststöd från FPA kan du få stöd för flyttkostnader och hyresgaranti för en ny bostad, om hyran inte överskrider gränsbeloppen för kommunerna.

Om du inte flyttar till en förmånligare bostad, beaktar vi i fortsättningen dina boendeutgifter enligt gränsbeloppet som har fastställts för kommunen. Du måste alltså inte flytta, men om du inte gör det är du tvungen att betala resten av boendeutgifterna själv.

Om du har svårigheter med att klara vardagen eller om du har sociala problem uppmanar vi dig att kontakta socialbyrån i ditt välfärdsområde. Vid behov kan du också söka kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos socialbyrån.

Du kan alltid kontakta också FPA om du har frågor om FPA:s förmåner eller om du vill diskutera din situation. Vi kan också ordna ett samtal tillsammans med en sakkunnig vid välfärdsområdets socialservice.

Läs också: Utkomststöd kan beviljas för boendeutgifter som är skäliga – FPA kräver inte att någon ska flytta

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand

Utkomststödet ersätter nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget och i arbetslöshetsförmånerna för dem som har de allra lägsta inkomsterna. Enligt FPA:s beräkningar ökar antalet hushåll med grundläggande utkomststöd med cirka 25 000 hushåll år 2024. Du har rätt till utkomststöd då alla dina disponibla inkomster och tillgångar inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, såsom utgifter för mat och mediciner.

Läs mer: För vilka utgifter kan man få grundläggande utkomststöd?

AnkkuriFunderar du på om du kan få utkomststöd?

I den här videon berättar vi hur utkomststödets belopp räknas ut. Längd 2 min. 43 s., undertexter på svenska.

 

Alla dina disponibla inkomster och tillgångar inverkar på utkomststödet

Innan du ansöker om utkomststöd ska du alltid först ta reda på om du kan få andra inkomster eller förmåner, till exempel arbetslöshetsförmåner eller bostadsbidrag. Sök först alla andra förmåner som du har rätt till.

Ankkuri

Vad ska jag göra om pengarna inte räcker till när stöden skärs ner?

 • Gör så här om du redan får utkomststöd 

  Beloppet av utkomststödet kan öka om beloppet av det allmänna bostadsbidraget eller arbetslöshetsförmånerna minskar. Kontrollera det nya beloppet med räknaren för utkomststöd och ansök om justering av stödet.

  Har du sådana utgifter som du inte kan få grundläggande utkomststöd för från FPA? Välfärdsområdets socialbyrå kan enligt prövning bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd. 

 • Gör så här om du ännu inte får utkomststöd

  Med hjälp av räknaren för utkomststöd kan du uppskatta om du kan ha rätt till utkomststöd. Glöm inte att alla dina disponibla inkomster och tillgångar inverkar på utkomststödets belopp.

  Fyll noggrant i ansökan om utkomststöd och bifoga kontoutdrag och de andra bilagor som behövs.

  Läs också: Ansöker du om utkomststöd? Kom ihåg kontoutdraget!

 • Hur snabbt behandlar FPA min ansökan om utkomststöd?

  FPA handlägger i regel ansökningar om utkomststöd inom 7 vardagar (måndag–fredag) från det att ansökan med alla de bilagor som behövs har kommit in till FPA.

  Om det saknas uppgifter eller bilagor i din ansökan kommer vi att be dig lämna in dem så att vi kan handlägga ansökan. I sådana fall avgörs ansökan inom 7 vardagar (måndag–fredag) från det att bilagorna har kommit in.

  Läs också: Handläggningen av ansökningar om utkomststöd

Blev något oklart?

Ring FPA

För samarbetspartner: Hjälp med handledning

Jobbar du exempelvis inom socialtjänsten eller sysselsättningstjänsterna och hjälper du dina kunder med FPA-ärenden? På webbsidorna för samarbetspartner hittar du information och material som stöd för kundhandledning när förmånerna ändras.

Bekanta dig med materialet