Näin ilmoitat muutoksista, jotka vaikuttavat takuueläkkeeseen

Jos saat takuueläkettä, sinun on ilmoitettava Kelaan

 • jos alat saada Suomesta tai ulkomailta jotakin muuta eläkettä, korvausta tai perhe-eläkettä tai jos niiden määrä muuttuu
 • jos muutat ulkomaille tai oleskelet ulkomailla yli 3 kuukautta.
 • jos ryhdyt ansiotyöhön, josta ansaitset enemmän kuin 837,59 e/kk
  • Jos olet yli 65-vuotias tai saat vanhuuseläkettä ja ryhdyt ansiotyöhön, sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta Kelaan
  • Ilmoita kuitenkin silloin, jos olet alle 65-vuotias ja saat Kelasta työkyvyttömyyseläkettä ja työeläkelaitoksesta vanhuuseläkettä.

 Jos olet maahanmuuttaja ja saat takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella, ilmoita lisäksi, jos

 •  olet alle 65-vuotias ja ryhdyt ansiotyöhön, josta ansaitset enemmän kuin 837,59 e/kk
 • terveydentilasi tai työkykysi paranee
 • saat ammattikoulutuksen
 • keskeytät kuntoutuksen.

Ilmoita muutoksesta

Ilmoitus muun eläkkeen tai korvauksen muuttumisesta:

Muut muutokset:

Postita lomake Kelaan.

Tarkista lisäksi, miten muuttunut tilanteesi vaikuttaa muihin Kelan maksamiin tukiin.

Lue lisää