Kuka voi saada takuueläkettä? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuka voi saada takuueläkettä?

Voit saada takuueläkettä, jos saat jotakin seuraavista eläkkeistä:

  • vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke
  • kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke
  • työntekijän eläkelain mukainen tai muu vastaava työ- tai virkasuhteeseen perustuva täysi työkyvyttömyyseläke
  • täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnetty lakisääteinen tapaturmavakuutuksen, sotilastapaturmalain, liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön tai sotilasvammalain mukainen jatkuva tapaturmaeläke, elinkorko, työkyvyttömyyseläke tai sellainen ansionmenetyksen korvaus, jota maksetaan, kun liikennevahingon sattumisesta on kulunut vuosi
  • maatalousyrittäjien luopumistuki.

Lisäedellytys on, että olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta sen jälkeen, kun täytit 16 vuotta. Tämä asumisaika vaaditaan myös Suomeen muuttaneilta. Jos olet ollut vakuutettuna Suomessa vähintään vuoden, voidaan toisissa EU-/ETA-maissa ja Sveitsissä karttunutta vakuutusaikaa lukea hyväksesi.

Nuorelta työkyvyttömältä asumisaikaa ei vaadita, jos hän on saanut vammaistukea alle 16-vuotiaana.

Jos olet maahanmuuttaja etkä saa mitään edellä mainituista eläkkeistä, sinulla on oikeus takuueläkkeeseen, jos olet täyttänyt

  • 65 vuotta
  • 16 vuotta ja olet kansaneläkelain mukaan työkyvytön.

Kuka ei voi saada takuueläkettä?

Jos asut pysyvästi ulkomailla, et saa takuueläkettä. Sitä voidaan maksaa vain tilapäisesti ulkomailla oleskelevalle.

Takuueläkkeeseen ei ole oikeutta, jos saat pelkästään työuraeläkettä, osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, osa-aikaeläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä.

Takuueläke myönnetään vasta, kun olet hakenut kaikki muut eläkkeesi. Tarvittaessa Kela voi pyytää sinulta tietoja siitä, että olet hakenut Suomesta ja ulkomailta kaikki ne eläkkeet, joihin sinulla on oikeus.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?