Takuueläkkeen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Määrä ja maksaminen

Täysi takuueläke on 976,59 e/kk.

Sen voit saada vain silloin, kun sinulla ei ole muita eläkkeitä. Takuueläkkeestä vähennetään kaikki muut eläketulosi bruttomääräisinä eli veroja vähentämättä.

Takuueläkkeen määrään vaikuttavat muut eläketulot (työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla ja takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella saavilla myös ansiotulot). Ne otetaan huomioon sentin tarkkuudella.

Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi ansaita 976,59 e/kk ilman vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen. Takuueläkkeen ansaintaraja koskee myös pysyvästi sokeita ja liikuntakyvyttömiä.

Jos takuueläkkeen määrä jää pienemmäksi kuin 7,90 e/kk, sitä ei makseta.

Esimerkkejä yksin asuvan henkilön takuueläkkeen määrästä, e/kk
KansaneläkeTyöeläkkeet yhteensäTakuueläkeEläkkeet yhteensä
--976,59976,59
775,70-200,89976,59
775,7050,00150,89976,59
758,49100,00118,10976,59
708,49200,0068,10976,59
648,28320,417,90976,59
565,12486,73-1 051,85
558,49500,00-1 058,49
Esimerkkejä parisuhteessa asuvan henkilön takuueläkkeen määrästä, e/kk
KansaneläkeTyöeläkkeet yhteensäTakuueläkeEläkkeet yhteensä
--976,59976,59
692,54-284,05976,59
692,5450,00234,05976,59
675,33100,00201,26976,59
625,33200,00151,26976,59
565,12320,4191,06976,59
481,96486,737,90976,59
475,33500,00-975,33

Indeksitarkistus

Kela tekee vuosittain takuueläkkeeseen indeksitarkistuksen. Se voi joko suurentaa tai pienentää eläkkeen määrää. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi. Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Varhennettu vanhuuseläke pienentää takuueläkettä

Vanhuuseläkkeen varhentaminen pienentää takuueläkettä tai voi estää sen saamisen.

  • Jos olet ottanut kansaneläkkeesi varhennettuna ennen 65 vuoden vanhuuseläkeikää, myös takuueläkkeesi pienenee samalla varhennusvähennysprosentilla kuin kansaneläke.
  • Jos saat vain työeläkettä tai yrittäjäeläkettä varhennettuna, varhennus määräytyy kyseisen eläkkeen varhennusvähennysprosentin mukaan.

Esimerkki varhennetusta vanhuus- ja takuueläkkeestä

Yksin asuva henkilö haluaa jäädä eläkkeelle tammikuussa 2024, jolloin hän on 64 vuotta ja 3 kuukautta vanha. Hän ei saa työeläkkeitä.

Kela myöntää hänelle kansaneläkkeen ja takuueläkkeen varhennettuina 1.1.2024 alkaen. Kumpikin eläke vähenee 3,6 % eli 0,4 % kutakin varhentamiskuukautta kohden.

Kansaneläke on 747,78 e/kk ja takuueläke 193,65 e/kk. Yhteensä ne ovat 941,43 e/kk. Hänen eläketulonsa ovat siis pysyvästi noin 35 e/kk pienemmät kuin ne olisivat 65 vuoden iässä.

Maksaminen

Takuueläke maksetaan kuukauden 22. päivänä. Jos pankit ovat silloin kiinni, eläke on tilillä edellisenä pankkien aukiolopäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan eläkkeestä tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Kansaneläke maksetaan kuukauden 7. päivänä. Työeläkelaitokset maksavat työeläkkeet yleensä kuukauden alussa.

Lue lisää