Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning: tolkförändringar | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning: tolkförändringar

Publicerad 8.11.2022

 

Vi skickade ett kundbrev till alla tolktjänstens kunder i november. Du kan titta brevet på teckenspråk på videon.

Bästa mottagare

Du får det här brevet eftersom en del av de tolkar som jobbar för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning kan bli utbytta 1.1.2023 och nya tolkar kan komma med i tjänsten. 

Tolktjänsterna har konkurrensutsatts i vissa delar av landet 

FPA har konkurrensutsatt tolktjänsterna för personer med funktionsnedsättning i Nyland samt i Västra och Mellersta området. I Norra området var det bara tolktjänsten för personer med talskada som konkurrensutsattes på nytt. Det ordnades nya anbudsförfaranden eftersom marknadsdomstolen hade upphävt upphandlingsbesluten för dessa områden. 

I Östra området och Österbotten behövdes ingen ny konkurrensutsättning. I Norra området konkurrensutsattes inte tolktjänster för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada eller skrivtolkning för hörsel- och synskadade. Det kan dock ske förändringar i tolklistorna också i dessa områden. 

De tolkar som väljs för tjänsten inleder sitt arbete 1.1.2023. 

Gör så här

Vi meddelar dig om förändringarna kring serviceproducenter och tolkar gäller dig. Du behöver inte göra någonting. 

Det kommer inte att göras ändringar i hur man använder tolktjänsten eller beställer tolk. Tolklistan och distanstolkningen ingår i servicen också i fortsättningen. Du kan beställa tolk på normalt sätt. 

Vi kontaktar dig om

  • en tolk på din tolklista inte längre finns att tillgå efter 1.1.2023
  • vi vill föreslå nya tolkar till din tolklista. 

Du kan också själv föreslå ändringar till din tolklista. Ta i så fall kontakt med oss på Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning (Vatu). Du får gärna kontakta oss även i alla andra frågor som gäller tjänsten. Vår e-postadress är vatu@kela.fi

Mer information

På FPA:s webbplats hittar du serviceproducenterna inom ditt område och länkar till deras webbplatser. På serviceproducenternas webbplatser finns information om deras tolkar.  

På FPA:s webbplats finns informationen på adressen www.kela.fi/tulkit-2023. Där hittar du också detta brev på teckenspråk.   

Med vänlig hälsning
Folkpensionsanstalten 
Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Senast ändrad 22.2.2023