Försöket med nödanmälan på teckenspråk fortsätter nästa år | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Försöket med nödanmälan på teckenspråk fortsätter nästa år

Publicerad 13.12.2022

FPA och Nödcentralsverket inledde i juni 2021 ett försök där personer som befinner sig i en nödsituation kan göra nödanmälan på finskt teckenspråk via 112 Suomi-appen. Det blir nu en fortsättning på försöket och försöket fortgår till slutet av 2023.

Försöket riktar sig till hörselskadade personer vars modersmål är finskt teckenspråk. Under försöket utreds hur 112 Suomi-appen och FPA:s distansservice lämpar sig för nödsituationer och myndighetsverksamhet och hur tjänsten kunde utvecklas. Försöket som började sommaren 2021 fortsätter nu till slutet av 2023.

– Då det är fråga om en ny tjänst har verksamhetsmodellen ännu inte fått sin slutliga form. Nödcentralsverket har ordnat finansiering för pilotförsöket för nästa år, och vår avsikt är att under året bygga upp en bestående verksamhetsmodell. Med tanke på likabehandlingsperspektivet är det mycket viktigt för oss att försöket får fortsättning trots den ringa användningen av tjänsten. För närvarande håller vi dessutom på att göra en preliminär utredning om utvecklingen av en snabbmeddelandetjänst i realtid, dvs. en chattjänst som kan användas för att göra en nödanmälan, säger Nödcentralsverkets direktör Taito Vainio.

– Även om det är ett försök, är avsikten att tjänsten ska användas i verkliga nödsituationer. Nödanmälan kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk. Den som gör nödanmälan behöver alltså inte vara kund hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning, påminner Mikko Toivanen, kompetenscenterchef vid FPA.

Hur gör man en nödanmälan på teckenspråk?

Nödanmälan kan göras på teckenspråk via 112 Suomi-appen. Det lönar sig att ladda ner appen på sin telefon före en eventuell nödsituation.

En kund som befinner sig i en nödsituation kan via 112 Suomi-appen få videokontakt med en teckenspråkstolk vid FPA:s distansservice. Tolken öppnar en talförbindelse till den jourhavande vid nödcentralen, och denne behandlar nödanmälan med hjälp av tolken. Distansservicen är öppen från måndag till fredag kl. 8–16.

Länken för distanstolkning i nödsituationer finns även på 112.fi och fpa.fi. Det är även i fortsättningen möjligt att göra en nödanmälan per sms efter att ha registrerat sig som användare av tjänsten.

Läs mer

•    112 Suomi-appen
•    Nödtextmeddelande till 112
•    Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Senast ändrad 14.3.2023