Om du får en arbetslöshetsförmån eller allmänt bostadsbidrag kan ditt stöd minska år 2024 | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Om du får en arbetslöshetsförmån eller allmänt bostadsbidrag kan ditt stöd minska år 2024

Riksdagen har beslutat att minska det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna. Här kan du se om och hur ditt stöd kommer att förändras år 2024.

Allmänt bostadsbidrag

Det allmänna bostadsbidraget minskar för alla som får allmänt bostadsbidrag. Ändringarna gäller inte bostadsbidraget för pensionstagare.

Största delen av nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024. Situationen i ditt hushåll inverkar på när ändringarna i praktiken minskar bostadsbidragets belopp.

  • Om det allmänna bostadsbidraget beviljas ditt hushåll för första gången, minskar stödbeloppet 1.4.2024.
  • Om det allmänna bostadsbidraget har beviljats före 1.4.2024, minskar stödbeloppet när ditt hushåll nästa gång ska ansöka om justering av bostadsbidraget.

Dessutom betalas inte längre allmänt bostadsbidrag för ägarbostäder fr.o.m. 1.1.2025.

I Helsingfors minskar maximibeloppet för boendeutgifter som beaktas, och det kan påverka bostadsbidraget som betalas till dig.

Du kan använda räknaren för det allmänna bostadsbidraget för att uppskatta hur förändringen påverkar beloppet av ditt bostadsbidrag.

Arbetslöshetsförmåner

​​​​​​Det sker också förändringar i arbetslöshetsförmånerna 1.4.2024. Barnförhöjningarna och skyddsdelen, som har varit 300 euro i månaden, slopas från arbetslöshetsförmånerna.

Om du tidigare har fått barnförhöjning i anslutning till en arbetslöshetsförmån, minskar beloppet av ditt stöd 1.4.2024.

Om du arbetar under arbetslösheten och får en jämkad arbetslöshetsförmån kan beloppet av ditt stöd minska 1.4.2024.

Du kan använda räknarna för arbetslöshetsförmåner för att uppskatta hur ändringarna påverkar beloppet av ditt stöd.

Utkomststöd

Om du får utkomststöd från FPA kan beloppet öka, om beloppet av det allmänna bostadsbidraget eller arbetslöshetsförmånerna minskar. Uppskatta det nya beloppet med räknaren för utkomststöd och ansök om justering av stödet.

Om du inte tidigare har fått utkomststöd från FPA kan du använda räknaren för att uppskatta om du har rätt till det.

Du har rätt till utkomststöd om alla disponibla inkomster och tillgångar inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, såsom utgifter för mat och mediciner.

Du kan också fråga vår kundservicespecialist om råd.

Du kan ansöka om justering av stödet på MittFPA, med en pappersblankett, genom att besöka FPA:s serviceställe eller genom att ringa FPA:s telefontjänst.

Du kan se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar på FPA:s webbplats.

Läs mer om ändringarna och få tips om hur du ansöker på FPA:s webbplats.

Se också