Arbetsgivarens ansökan och meddelande

Arbetsgivaren kan skicka nästan alla ansökningar och meddelanden samt meddela förändrade kontakt och kontouppgifter på nätet.

Det är också möjligt att göra de flesta ansökningar och meddelanden på pdf-blanketter som kan laddas ner och skrivas ut.

Suomi.fi ersatte Katso-tjänsten

Identifieringen i e-tjänsterna för arbetsgivare sker med Suomi.fi-identifiering eftersom Katso-koder inte längre fungerar i FPA:s e-tjänster. Man behöver Suomi.fi-fullmakter för att kunna använda tjänsterna.

Alla arbetsgivare kan ge fullmakter via tjänsten Suomi.fi.
De företag och sammanslutningar som inte kan ge elektroniska fullmakter direkt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan göra det via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

FPA informerar om förändringen separat gällande de olika tjänsterna.

Inlämning av bilagor

Tills vidare kan bilagor inte skickas via e-tjänsterna för arbetsgivare utan de måste skickas till FPA per post eller per skyddad e-post.

Som bilaga till ansökan on sjukdagpenning behövs ett läkarutlåtande om arbetsoförmågan. Det blir allt vanligare att läkarutlåtanden skickas in till FPA elektroniskt, direkt från vårdenheten. Om intyget redan har förmedlats till FPA elektroniskt via Kanta-tjänsten behöver arbetsgivaren inte lämna in det intyg som läkaren har undertecknat för hand. Av intyget framgår att läkarintyget har förmedlats till FPA.

Arbetsgivaren behöver inte heller lämna in läkarintyget till FPA om arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om att arbetstagaren själv skickar intyget till FPA.

FPA behöver det läkarintyg som läkaren undertecknat om arbetstagaren har förbjudit att intyget förmedlas till FPA elektroniskt eller om förmedlingen misslyckas eller det inte är möjligt att förmedla intyget elektroniskt.

Inkomstregistret minskar behovet av att skicka tilläggsutredningar och bilagor. Registret underlättar sökandet av dagpenningar för både arbetstagare och arbetsgivare. Från och med 2020 börjar FPA ur registret få aktuella uppgifter om inkomsterna för 12 månader och kan beräkna dagpenningarnas belopp utgående från uppgifterna i inkomstregistret.

Läs mer