Arbetsgivarens ansökan och meddelande

Arbetsgivaren kan skicka nästan alla ansökningar och meddelanden samt meddela förändrade kontakt och kontouppgifter på nätet.

Det är också möjligt att göra de flesta ansökningar och meddelanden på pdf-blanketter som kan laddas ner och skrivas ut.

Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten

E-tjänsterna för arbetsgivare övergår till Suomi.fi-identifikation under åren 2019–2020. Tidtabellern för de olika tjänsterna preciseras under hösten 2019.

Behörigheter och andra uppgifter som nu finns i Katso-tjänsten flyttas inte automatiskt över till Suomi.fi, utan de organisationer som använder tjänsten måste befullmäktiga personer som de vill att ska sköta ärenden i FPA:s e-tjänster.

En företrädare för en arbetsgivare som införts i handelsregistret kan börja ge behörigheter till dem som behöver sådana genast när FPA:s fullmaktskoder har publicerats.

FPA informerar om förändringarna skilt för de olika e-tjänsterna

 

Inlämning av bilagor

Tills vidare kan bilagor inte skickas via e-tjänsterna för arbetsgivare utan de måste skickas till FPA per post eller med skyddad e-post.

Postningen av en del bilagor kan ersättas av andra elektroniska tjänster om arbetsgivaren eller den som sköter ärenden för arbetsgivarens räkning har tagit dem i bruk. En sådan tjänst är till exempel förmedlingen av elektroniska läkarintyg till FPA via kanta.fi.

Inkomstregistret minskar behovet av att skicka tilläggsutredningar och bilagor. Registret underlättar sökandet av dagpenningar för både arbetstagare och arbetsgivare. Från och med 2020 börjar FPA ur registret få aktuella uppgifter om inkomsterna för 12 månader och kan beräkna dagpenningarnas belopp utgående från uppgifterna i inkomstregistret.

Läs mer