Arbetsgivarens ansökan eller anmälan

Arbetsgivare kan göra nästan alla ansökningar och anmälningar samt uppdatera sina kontaktuppgifter och kontouppgifter på nätet. Ansökningar och anmälningar kan i allmänhet också göras på en utskrivbar pdf-blankett. 

Skicka bilagor

Tills vidare kan bilagor inte skickas via e-tjänsterna för arbetsgivare, utan de måste skickas till FPA per post eller via skyddad e-post.

Se anvisningar för hur man skickar bilagor

Inkomstregistret minskar behovet av tilläggsutredningar och bilagor. Registret gör det enklare för både arbetstagare och arbetsgivare att söka dagpenning. Via inkomstregistret får FPA uppgifter om inkomsterna för de föregående 12 månaderna, utifrån vilka dagpenningsbeloppet beräknas. Därtill behövs också en dagpenningsansökan.

Elektroniska läkarintyg

Som bilaga till ansökan om sjukdagpenning behövs inte längre något läkarintyg över arbetsoförmåga ifall vårdenheten har förmedlat intyget elektroniskt till FPA. Uppgift om att intyget har förmedlats elektroniskt står i det intyg som arbetstagaren lämnar in.
Arbetsgivaren behöver inte heller lämna in något läkarintyg till FPA när arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om att arbetstagaren själv skickar intyget till FPA.
FPA behöver ett läkarintyg som är undertecknat av en läkare när

 • arbetstagaren har förbjudit att intyget skickas elektroniskt till FPA
 • den elektroniska förmedlingen misslyckas
 • det inte är möjligt att skicka intyg elektroniskt.

Läs mer om elektroniska läkarintyg

Meddela eller ändra kontonummer

I fråga om dagpenningar, semesterkostnadsersättningar och familjeledighetsersättningar ska arbetsgivarens kontonummer meddelas och ändras i e-tjänsten för arbetsgivare eller på blankett Y 122r.

Anmäl kontonumret i första hand i E-tjänsten för arbetsgivare. Blankett Y122 är endast till för arbetsgivare som inte kan använda arbetsgivarens e-tjänst.

Blankett Y122 ska alltid undertecknas. Den kan endast undertecknas av den person som har namnteckningsrätt för organisationen. FPA kontrollerar hos de officiella registren att personen har namnteckningsrätt.

För att man ska kunna få ersättning för kostnader för företagshälsovård ska kontonumret anges i ansökan om ersättning för företagshälsovård. Det kontonummer som har angetts med tanke på dagpenningsärenden förmedlas inte till FPA:s system som gäller ersättningarna för företagshälsovårdskostnader och inte heller tvärtom.

Meddela kontonummer

Ansökningstider för arbetsgivare 

Arbetsgivare och privatpersoner har olika ansökningstider. Om arbetsgivarens ansökan eller anmälan dröjer länge, kan det hända att också utbetalningen av den förmån som tillhör arbetstagaren fördröjs.
Ansökningstiderna för de vanligaste förmånerna är följande:
Sjukdagpenningar     

 • Sjukdagpenning: inom 2 månader från det att arbetsoförmågan börjat.
 • Partiell sjukdagpenning: inom 2 månader från det att självrisktiden upphört eller deltidsarbetet börjat.
 • Dagpenning vid smittsam sjukdom: inom 2 månader från och med den dag då man önskar att förmånen betalas ut.
 • Donationsdagpenning: inom 2 månader från det att arbetsoförmågan börjat.

Läs mer om sjukfrånvaro

Företagshälsovård 

 • Ersättning för kostnader för företagshälsovård: inom 6 månader från det att arbetsgivarens räkenskapsperiod har tagit slut. 

Läs mer om ersättning för kostnader för företagshälsovård

Förmåner i anslutning till föräldraledigheter    

 • Arbetsgivaren ska lämna in en ansökan gällande föräldradagpenningsperioderna till FPA senast när tiden med familjeledighet tar slut och lönen har betalats ut.  
 • Semesterkostnadsersättning: inom 6 månader från det att föräldradagpenningsperioden har tagit slut.
 • Familjeledighetsersättning: inom 6 månader från det att föräldradagpenningsperioden har tagit slut.

Arbetstagare ansöker om förmåner så här

 • moderskapspenning senast 2 månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse
 • särskild moderskapspenning inom 4 månader från det att den gravida har slutat arbeta
 • föräldrapenning senast 1 månad innan perioden med föräldrapenning börjar 
 • faderskapspenning senast 2 månader efter det att barnet har fyllt 2 år eller det har gått 2 år sedan adoptionen.

Läs mer om familjeledigheter för arbetstagare

KIILA-rehabiliteringskurser

 • Arbetsgivare kan söka KIILA-rehabilitering alltid när det finns behov för det.

Läs mer om KIILA-rehabilitering

Läs mer