Så här sköter du som arbetsgivare ärenden med FPA

En arbetsgivare är en fysisk eller juridisk person som har anställda till vilka denne betalar lön. Arbetsgivaren kan befullmäktiga sina anställda eller till exempel en bokföringsbyrå att sköta ärenden med FPA för sin räkning.

Det går enklast att sköta ärenden som arbetsgivare via e-tjänsterna. För olika tjänster och olika uppgifter behövs olika behörigheter och rättigheter. FPA ger arbetsgivarna råd också per telefon. I chatten kan man ställa frågor i anknytning till dagpenningar.

Arbetsgivaren ska meddela de löner som denne betalat och övriga uppgifter i anslutning till anställningen till inkomstregistret. De löner som arbetsgivaren meddelat påverkar många av arbetstagarens FPA-förmåner direkt, såsom till exempel sjukdagpenningar och föräldradagpenningar. Arbetsgivaren har skyldigheter också när arbetsgivaren skickar en anställd att arbeta utomlands.

FPA skickar ett beslut om arbetsgivarens ansökningar. I och med arbetstagarens rätt till skydd för den personliga integriteten kan arbetsgivaren inte alltid få riktigt alla uppgifter.

Läs mer