Särskilda situationer

Föräldradagpenningarna förnyas – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare
  • adoptivbarnet tas i vård 31.7.2022 eller senare.

Läs mer om föräldradagpenningarna när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022.

Ibland förändras livet oväntat. I följande situationer ska du kontakta FPA så att du får de familjeförmåner som du har rätt till och får hjälp med andra FPA-ärenden.

Du kan ringa FPA, besöka ett serviceställe eller boka tid till telefontjänsten.

I vilken situation är du?