Forumet för företagshälsovård

Forumet för företagshälsovård fungerar som ett samarbets- och sakkunnigorgan.

Forumets uppgifter är bland annat att

  • utveckla praxis för ersättning av företagshälsovård
  • behandla frågor som gäller ersättandet av företagshälsovård
  • följa utvecklingen av ersättningspraxis och företagshälsovårdsverksamheten.

Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2020–31.12.2023.

Ordförande
Reija Jääskeläinen kompetenscenterchef, Folkpensionsanstalten

Vice ordförande
Kirsi Airinen gruppchef, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Nina Jaakkola planeringsspecialist, Folkpensionsanstalten

Forumet för företagshälsovård
Ledamot Suppleant

Ledande sakkunnig Anu Tuovinen, Akava rf

Ledande sakkunnig Miia Kannisto, Akava rf

Sakkunnigläkare Auli Rytivaara, Finlands näringsliv EK

Sakkunnig Antti Tanskanen, Finlands Näringsliv EK

Sakkunnig, arbetslivsutveckling Anna Kukka, KT Kommunarbetsgivarna

 

Sakkunnig Marja Tallavaara, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Regionchef Kari Aikio, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK rf

Medicinalråd Kristiina Mukala, social- och hälsovårdsministeriet, avdelningen för arbete och jämställdhet

 

Sakkunnigläkare Kari Haring, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor Anne Mironen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Arbetsfysioterapeut Merja Blomqvist, Finlands Fysioterapeuter rf

Företagspsykolog Sanna Selinheimo, Finlands Psykologförbund

Ordförande Pilvi Österman

Marja Alanne, Finlands Företagshälsovårdareförbund rf

Ledande företagsläkare Johanna Larkio, Finlands Företagsläkarförening rf

Ledande företagsläkare Anniina Anttila, Finlands Företagsläkarförening rf

Chef för arbetsmarknadsärenden Harri Hellstén, Företagarna i Finland

Sakkunnig Albert Mäkelä, Företagarna i Finland

Social- och hälsovårdspolitisk expert Riitta Työläjärvi, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

 

Överläkare Liisamari Krüger, Arbetspensionsförsäkrarna TELA

 

Direktör Eva Helaskoski, Arbetshälsoinstitutet

Överläkare Satu Soini, Arbetshälsoinstitutet

Planeringsspecialist Timo Hujanen, forskningsenheten, Folkpensionsanstalten

 

Sakkunnigläkare Paula Melart, försäkringsmedicinska enheten, Folkpensionsanstalten