Forumet för studerandehälsovården

FPA får två nya typer av uppgifter i början av 2021: att anordna studerandehälsovård och ta ut hälsovårdsavgift.

Eftersom det är fråga om en stor principiell förändring har man, i syfte att stöda förändringsskedet och säkerställa informationsgången, vid FPA grundat ett forum för studerandehälsovården där man samarbetar med intressentgrupperna för att säkerställa genomförandet av förändringarna.

Exempel på frågor och uppgifter som behandlas i forumet för studerandehälsovården:

  •  under beredningsskedet: stödjande av FPA:s verkställighetsuppgift
  •  förändringskommunikation i samband med verkställigheten och kommunikation när lagen trätt i kraft
  •  granskning av studerandehälsovårdens servicenätverk
  •  uttagande av hälsovårdsavgift och tjänster i anslutning till betalning av avgiften
  •  säkerställande av samarbetet och främjande av förståelsen över organisationsgränserna – informationsutbyte
  •  uppföljning och utvecklande av serviceverksamheten ur kundperspektivet.

Den nuvarande mandatperioden är 1.10.2019–31.12.2022.

Ordförande
Reija Jääskeläinen kompetenscenterchef, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Mari Stenberg Specialplanerare, Folkpensionsanstalten

Ledamot Suppleant

Verkställande direktör Katariina Poskiparta, SHVS Studenternas hälsovårdsstiftelse

Chefsöverläkare Päivi Metsäniemi, SHVS Studenternas hälsovårdsstiftelse

Studiechef Annika Stadius,
Arene rf/Arcada YH

 

Studentkurator Päivi Laakkonen,
Arene rf/Karelia YH

 

Professor Pirkko Vartiainen,
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf/Vasa universitet

 

Chef för studentservicen Saara Maalismaa,
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf/Aalto-universitetet

 

Sakkunig Malla Parkkonen,  social- och hälsovårdsministeriet

 

Socialpolitisk sakkunnig Petra Pieskä, Finlands studentkårers förbund (FSF)

Socialpolitisk sakkunnig Sakari Tuomisto, Finlands studentkårers förbund (FSF)

Styrelseledamot Ninni Kuparinen, SAMOK rf

Styrelseledamot Miisa Tervala, SAMOK rf

Utvecklingschef Johanna Jahnukainen, Institutet för hälsa och välfärd  

Gruppchef Piia Kuusisto, Folkpensionsanstalten

 

Teamchef Emmi Lehtonen, Folkpensionsanstalten

Jurist Mari Jaakkola, Folkpensionsanstalten