Forumet för utkomstskyddsärenden

FPA ser ett behov av att utveckla sin verksamhet genom samarbetsforum. Ett aktuellt delområde för verksamheten är utkomstskyddet för arbetslösa.

FPA ska inom forumet för utkomstskyddsärenden tillsammans med de andra parterna utveckla FPA:s verksamhet och behandla aktuella frågor som gäller utkomstskyddet. Syftet med forumet för utkomstskyddsärenden är att öka samarbetet och öka mängden av den samlade kunskapen parterna emellan samt att stöda alla de deltagande parternas verksamhet och utvecklingsarbete.

Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2020–31.12.2021.

Ordförande
Pasi Pajula chef för kompetenscentret för utkomstskyddsärenden, Folkpensionsanstalten

Viceordförande och ledamot
Filippa Nikkinen förmånschef, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Antti Ristimäki jurist, Folkpensionsanstalten

Forumet för utkomstskyddsärenden
Ledamot Suppleant

Regeringsråd Marjaana Maisonlahti, Social- och hälsovårdsministeriet

Konsultativ tjänsteman Kirsi Päivänsalo, Social- och hälsovårdsministeriet

Äldre regeringssekreterare Timo Meling, Arbets- och näringsministeriet

Regeringssekreterare Eeva Vartio, Arbets- och näringsministeriet

Byråchef Marko Aarnio, Finansinspektionen

Jurist Satu Luojola, Finansinspektionen

Verksamhetsledare Aki Villman, Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf (TYJ)

Styrelseordförande Outi Mäki, Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf (TYJ)

Ledande sakkunnig Vesa Rantahalvari, Finlands Näringsliv EK

Expert Mikko Räsänen, Finlands Näringsliv EK

Chef för arbetsmarknadsärenden Harri Hellstén, Företagarna i Finland

Sakkunnig Albert Mäkelä, Företagarna i Finland

Socialpolitisk chef Pirjo Väänänen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Ekonom Tytti Naukkarinen, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Jurist Samppa Koskela, FTFC rf

Chefsekonom Patrizio Lainà, FTFC rf

Ekonom Heikki Taulu, Akava rf

Ledande sakkunnig Katri Ojala, Akava rf

Maria Kauppinen, Työllisyysrahasto

Innehållsansvarig, förmåner Elina Pajula, Sysselsättningsfonden

Näringsdirektör Marko Mäki-Hakola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Sakkunnig Marja Tallavaara, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Gruppchef Filippa Nikkinen, Folkpensionsanstalten