Forumet för utkomststöd

Forumet för utkomststöd fungerar som ett samarbets- och sakkunnigorgan i arbetet med att utveckla utkomststödet.

Forumet för utkomststöd byggs alltid upp kring ett tema som valts på förhand, och utifrån detta tema för samarbetspartnerna diskussioner och försöker tillsammans hitta lösningar. Det första temat som tas upp är hur man nu och i framtiden ska fastställa vilka boendeutgifter som kan anses skäliga. Målet är att hitta alternativa sätt att fastställa och uppdatera de kommunspecifika gränsvärdena.

Syftet med forumet för utkomststöd är att öka samarbetet och den samlade kunskapen samt att stödja samarbetspartnerna i deras egen verksamhet och deras eget utvecklingsarbete.

Den nuvarande mandatperioden är 1.1—31.12.2020

Ordförande
Pasi Pajula, chef för kompetenscentret för utkomstskyddsärenden, FPA

Sekreterare
Mira Halme, planeringsspecialist, FPA

Forumet för utkomststöd

Medlem

Suppleant

Mikko Friipyöli, specialsakkunnig, Miljöministeriet

-

Outi Luoma-Aho, budgetråd, Finansministeriet

Arto Salmela, konsultativ tjänsteman, Finansministeriet

Jarmo Lindén, direktör, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Kimmo Huovinen, biträdande direktör, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA

Marie Reijo, specialforskare

Mira Kajantie, överaktuarie

Minna Kivipelto, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd

Jussi Tervola, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd

Anne Qvist, chef för socialt arbete med vuxna, Helsingfors stad

Leena Luhtasela, chef för tjänster för unga och socialt arbete med vuxna

Anne Savolainen, bostadschef, Esbo stad

-

Eveliina Cammarano, sakkunnig, Esbo stad

-

Virve Flinkkilä, servicechef (social- och hälsovårdstjänster), Vanda stad

Assi Sihvonen, chef för socialarbetet (social- och hälsovårdstjänster), Vanda stad

-

Wilma Toljander, specialsakkunnig i bostadsfrågor (representant för planläggningssektorn), Vanda stad

Terhikki Ahonen, ledande socialarbetare (social- och hälsovårdstjänster), Tammerfors stad

Taru Herranen, servicechef (social- och hälsovårdstjänster), Tammerfors stad

Kaisu Kammonen, specialsakkunnig (planläggning), Tammerfors stad

Henna Kuitunen, utvecklingskoordinator (planläggning), Tammerfors stad

Petri Liski (planläggning), fastighetsutvecklingschef, Åbo stad

Jyrki Lappi, markanvändningsdirektör (planläggning), Åbo stad

Elina Wiljanen, socialarbetare (social- och hälsovårdstjänster), Åbo stad

Minna Virta, chef (social- och hälsovårdstjänster), Åbo stad

Mikko Autio, sakkunnig i bostadsfrågor, Uleåborgs stad

Jukka Kokkinen, chef för bostadsväsendet, Uleåborgs stad

Kaisa Kohvakka, ledande socialarbetare inom socialt arbete med vuxna och rehabiliterande tjänster, Jyväskylä stad

Laura Vänttinen, ledande socialarbetare inom socialt arbete med vuxna och rehabiliterande tjänster, Jyväskylä stad

Sanna Räsänen, ledande socialarbetare

Tanja Bäck, ledande socialarbetare

Katri Hiltunen, direktör för bostadsväsendet, Kuopio stad/bostadsväsendet

-

Helene Vanninen, koordinator för bostadsärenden (planläggning), Lahtis stad

-

Sanna Mutikainen, ledande socialarbetare (Lahtis, social- och hälsovårdstjänster), Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

Kati Saarela, resultatenhetschef (Lahtis, social- och hälsovårdstjänster), Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

Ellen Vogt, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund

-

Annika Korpela, jurist, Finlands Kommunförbund

-

Laura Hassi, sakkunnig i bostadsfrågor, Finlands Kommunförbund

-

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman (ständig medlem), Social- och hälsovårdsministeriet

-

Ritva Liukonen, specialsakkunnig (ständig medlem), Social- och hälsovårdsministeriet

 

Venla Hietala, planeringsspecialist, FPA

 

Rita Lääkkölä, planeringsspecialist, FPA

 

Sami Tuori, planeringsspecialist, FPA

 

Signe Jauhiainen, forskningschef, FPA