FPA:s delegation

FPA:s delegation har till uppgift att främja och utveckla

  • det samarbete som sker mellan socialförsäkringens verkställande myndigheter och samfund
  • den verksamhet som syftar till att kundsynpunkterna ska bli beaktade.

Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.7.2020-30.6.2023.


Ordförande
Outi Antila, generaldirektör, FPA

Vice ordförande
Heli Korhola
, direktör för enheten för ledningsstöd, FPA

Sekreterare
Anna-Stiina Lundqvist, ansvarig specialist, intressentgruppsarbete och ansvarsfullhet, FPA

Ledamöter  

Katri Ojala, ledande sakkunnig
AKAVA rf

Janne Viskari, generaldirektör
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ole Norrback, ordförande
Svenska Pensiönärsförbundet rf och Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Petri Pohjonen, generaldirektör
Invalidförbundet rf

Köli Pekka, vice ordförande
Kelan toimihenkilöt ry

Hennamari Mikkola, chef för forskningsenheten
FPA:s forskningsenhet

Ilpo Tolonen
Läkarföretagen rf

Hanna Markkula-Kivisilta, generalsekreterare
Rädda Barnen rf

Liisa Siika-Aho, direktör
Social- och hälsovårdsministeriet

Riitta Maijala, överdirektör
Finlands Akademi

Tarja Myllärinen, direktör
Finlands kommunförbund

Satu Grekin, verksamhetsledare
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Sakari Tuomisto, socialpolitisk sakkunnig
Finlands Studentkårers Förbund FSF rf

Ida Nummelin,
social- och hälsovårdspolitiskt sakkunnig, FTFC rf

Janne Makkula, arbetsmarknadsdirektör
Företagarna i Finland

Markku Tervahauta
generaldirektör
Institutet för hälsa och välfärd

Seija Lehtonen, specialist
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf

Jaana Laitinen, ledande sakkunnig
Arbetshälsoinstitutet

Ulla Hämäläinen, finansråd
Finansministeriet

Markku Heikura, generaldirektör
Skatteförvaltningen