FPA:s delegation

FPA:s delegation har till uppgift att främja och utveckla

  • det samarbete som sker mellan socialförsäkringens verkställande myndigheter och samfund
  • den verksamhet som syftar till att kundsynpunkterna ska bli beaktade.

Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.4.2017–31.3.2020.


Ordförande
Elli Aaltonen, generaldirektör, FPA

Sekreterare
Heli Korhola, direktör för enheten för ledningsstöd, FPA

Ledamöter  
Juha Majanen, budjetråd
Finansministeriet
Siika-Aho Liisa, direktör
Social- och hälsovårdsministeriet
Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman Undervisnings- och kulturministeriet Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd
Arbets- och näringsministeriet
Katri Ojala, ledande sakkunnig
AKAVA rf
Riitta Työläjärvi, social- och hälsopolitisk sakkunnig
Tjänstemannacentralorganisationen FTFC
Harri Hellstén, chef för arbetsmarknadsärenden
Företagarna i Finland rf
Leea Hiltunen, ordförande
Kristliga pensionärsförbundet rf och företrädare för Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf
Petri Pohjonen, generaldirektör
Invalidförbundet rf
Ismo Partanen, verksamhetsledare
Läkarföretagen rf
Sari Tervonen, verksamhetsledare
Närståendevårdare och vänner-förbundet rf
Hanna Huumonen, sakkunnig
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund SAKKI rf
Antti Hallia, sakkunnig
Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf
Leila Salonen, verksamhetsledare
Finlands Fysioterapi- och Rehabiliteringsföretagare FYSI rf
Tarja Myllärinen, direktör
Finlands Kommunförbund
Sakari Karjalainen, generalsekreterare
Cancerföreningen, företrädare för Finlands social och hälsa SOSTE rf
Tuija Brax, generalsekreterare
Finlands Hjärtförbund rf
Eero Manninen, generalsekreterare
Finlands studentkårers förbund
Jonas Laxåback, verksamhetsledare
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f
Juhani Eskola, generaldirektör
Institutet för hälsa och välfärd
Nelli Kuokka, chef
Finlands Olympiska kommitté
Minna Säävälä, direktör
Befolkningsförbundet rf
Tiina Norppa, huvudskyddsombud
Kelan toimihenkilöt ry