Hälsovårdsavgift för högskolestuderande fr.o.m. 1.1.2021

Fr.o.m. januari 2021 ska yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betala en hälsovårdsavgift till FPA. Avgiften ska betalas av närvaroanmälda studerande som avlägger

  • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen
  • lägre eller högre högskoleexamen 

Studerande som deltar i uppdragsutbildning eller utbytesstuderande har inte rätt att anlita SHVS:s tjänster och därför behöver de inte betala hälsovårdsavgift.

Den högskolestuderande ska betala hälsovårdsavgiften till FPA på eget initiativ. Avgiften betalas första gången till FPA för vårterminen 2021. Fram till dess betalar universitetsstuderande avgiften till studentkåren.

Hälsovårdsavgiften, som betalas per termin, täcker alla studerandehälsovårdstjänster och det tas inte ut separata besöksavgifter för användningen av tjänsterna. Information om studerandehälsovårdens tjänster och servicenätverk finns på  Studenternas hälsovårdstiftelses webbplats.

Närmare information om betalningsförfarandet i praktiken kommer att publiceras på den här sidan på hösten 2020.

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. Syftet med lagen är att trygga välfungerande och likvärdiga studerandehälsovårdstjänster för både universitets- och yrkeshögskolestuderande.

De tjänster som produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelse utvidgas 1.1.2021 till att omfatta alla högskolestuderande. Fr.o.m. denna tidpunkt övergår ansvaret för ordnandet av studerandehälsovård för högskolestuderande och för uttag av hälsovårdsavgifter till FPA.

Läs mer