Hälsovårdsavgift för högskolestuderande fr.o.m. 1.1.2021

Från och med januari 2021 ska yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betala en hälsovårdsavgift till FPA. Högskolestuderande ska betala hälsovårdsavgiften till FPA för första gången för vårterminen 2021. Du kan betala hälsovårdsavgiften via FPA:s e-tjänst från och med december 2020.

Universitetsstuderande, observera!

Om du betalade medlemsavgiften till studentkåren på hösten ingick där inte någon hälsovårdsavgift för vårterminen 2021. Betala hälsovårdsavgiften för vårterminen 2021 till FPA.

Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Du ska betala hälsovårdsavgiften om du har rätt till studerandehälsovård för högskolestuderande. Studiestöd eller andra inkomster inverkar inte på skyldigheten att betala hälsovårdsavgiften.

Betala hälsovårdsavgiften om du har anmält dig som närvarande och

 • du studerar vid en yrkeshögskola i syfte att avlägga yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • du studerar vid ett universitet i syfte att avlägga lägre eller högre högskoleexamen
 • du studerar vid Försvarshögskolans utbildningsprogram för myndighetssamarbete (SMVIR), dvs. du är en s.k. civil studerande vid Försvarshögskolan.

Om du reser utomlands för studentutbyte, du avlägger en examen vid en finsk högskola och du har anmält dig som närvarande, har du rätt till studerandehälsovård och du ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Vem behöver inte betala hälsovårdsavgiften?

Du har inte rätt till studerandehälsovård för högskolestuderande och du är inte skyldig att betala hälsovårdsavgiften om

 • du studerar vid öppna yrkeshögskolan
 • du studerar vid öppna universitetet
 • du studerar vid Högskolan på Åland
 • du avlägger påbyggnadsexamen (du studerar t.ex. för licentiat- eller doktorsexamen)
 • du studerar till officer vid Försvarshögskolan
 • du avlägger andra studier än examensstudier vid en högskola (du deltar t.ex. i fortbildning eller avlägger specialiseringsstudier eller en enskild studiehelhet)
 • du deltar i uppdragsutbildning
 • du avlägger högre yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • du är en utländsk utbytesstuderande i Finland och du avlägger inte en examen vid en finsk högskola.

Belopp och betalning

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande fastställs årligen. FPA informerar om avgiftens belopp i december 2020. Storleken på avgiften fastställs genom förordning av statsrådet och den kan variera från ett år till ett annat.

Den studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ.

Läs mer om betalningen av hälsovårdsavgiften och förfallodagarna: Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. 

Om du får utkomststöd, kan hälsovårdsavgiften godkännas som utgift i samband med det grundläggande utkomststödet.

Vilka tjänster ingår i studerandehälsovården?

Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) webbplats innehåller information om studerandehälsovården.

Du kan anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av den termin för vilken du har anmält dig som närvarande. Om du blir utexaminerad under terminen har du rätt att anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av terminen i fråga.

Läs mer