Kontaktuppgifter

Servicenumret för internationella situationer 020 634 0300 ger råd i frågor som gäller social trygghet vid flyttning till eller från Finland. Numret kan nås vardagar kl. 10–15.

FPA:s serviceställen betjänar alla kunder som flyttar utomlands. Dessutom informerar de alla som flyttar till Finland om den sociala tryggheten i Finland.

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla kunder som flyttar till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning.

International House Helsinki (IHH) är en servicepunkt som erbjuder största delen av de tjänster som immigranter behöver i början av sin vistelse i Finland.

InfoFinland.fi finns information om FPA och FPA-förmåner på 12 språk.

Vårdenhetsval.fi erbjuder information om hälso- och sjukvård inom Finland och EU-området.