Kontaktuppgifter

Servicenumret för ärenden i samband med flyttning till och från Finland 020 634 0300 ger råd i frågor i anknytning till den sociala tryggheten vid flyttning till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning. Numret betjänar vardagar kl. 9–16.

FPA:s serviceställen betjänar alla finländare som flyttar utomlands för kortare tid än ett år eller för att arbeta. Dessutom informerar de alla som flyttar till Finland om den sociala tryggheten i Finland.

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla kunder som flyttar till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning.

International House Helsinki (IHH) samlar under ett tak de rådgivnings- och myndighetstjänster som invandrare behöver om de nyligen flyttat till landet.