Kontaktuppgifter

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla kunder som flyttar till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning.

Servicenumret för internationella situationer ger råd i frågor som gäller social trygghet vid flyttning till eller från Finland. 

FPA:s serviceställen betjänar alla kunder som flyttar utomlands. Dessutom informerar de alla som flyttar till Finland om den sociala tryggheten i Finland.

På frågespalten Fråga om internationella situationer svarar FPA:s sakkunniga på frågor om förmåner från FPA vid flyttning från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland.

International House Helsinki (IHH) är en servicepunkt som erbjuder största delen av de tjänster som immigranter behöver i början av sin vistelse i Finland.

InfoFinland.fi finns information om FPA och FPA-förmåner på 12 språk.

Vårdenhetsval.fi erbjuder information om hälso- och sjukvård inom Finland och EU-området.