Kontaktuppgifter

Servicenumret för ärenden i samband med flyttning till och från Finland 020 634 0300 ger råd i frågor i anknytning till den sociala tryggheten vid flyttning till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning. Numret betjänar vardagar kl. 9–16.

FPA:s serviceställen betjänar alla finländare som flyttar utomlands för kortare tid än ett år eller för att arbeta. Dessutom informerar de alla som flyttar till Finland om den sociala tryggheten i Finland.

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla kunder som flyttar till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning.

På frågespalten Fråga om internationella situationer svarar FPA:s sakkunniga på frågor om förmåner från FPA vid flyttning från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland.

International House Helsinki (IHH) samlar under ett tak de rådgivnings- och myndighetstjänster som invandrare behöver om de nyligen flyttat till landet.

InfoFinland sammanställer viktig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. Tjänsten finns på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska.