Ersättning för läkemedel som köpts utomlands

Hur läkemedelskostnader som uppstått utomlands ersätts beror bland annat på om det är fråga om ett plötsligt insjuknande eller planerad vård. Rätten till ersättning påverkas också av om kostnaden uppstått i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz eller utanför dessa länder.

Om du tillfälligt vistas i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och plötsligt insjuknar och blir tvungen att vända dig till en läkare kan du söka ersättning för läkemedel hos den lokala sjukförsäkringsinstitutionen. Då ska du ha med dig ett giltigt europeiskt sjukvårdskort. Om du inte ansöker om ersättning i destinationslandet eller om du inte får ersättning där, kan du i efterhand söka ersättning hos FPA. Ersättning kan på en och samma gång betalas för en läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling.

Om du åker till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz för att där köpa läkemedel för behandling av sjukdom, kan du inte ansöka om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i destinationslandet. Då kan du i efterhand söka ersättning hos FPA. Ersättning kan på en och samma gång betalas för en läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling.

Om du tillfälligt vistas någon annanstans än i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och blir tvungen att köpa läkemedel för behandling av sjukdom, kan du i efterhand söka ersättning hos FPA. Ersättning kan på en och samma gång betalas för en läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling.

Ingen ersättning betalas för läkemedel som köpts från utlandet via internet eller till exempel per post.

Belopp och utbetalning

Ersättning betalas enbart för nödvändiga läkemedel som ordinerats för behandling av sjukdom. Ersättning betalas om det är fråga om ett sådant läkemedelspreparat som motsvarar ett läkemedel som är ersättningsgillt i Finland. Motsvarigheten bedöms utifrån läkemedelsformen, läkemedelssubstansen och dess styrka.

Ersättningsbeloppet påverkas av priset och förpackningsstorleken för det läkemedel som köpts utomlands och av priset, referenspriset och förpackningsstorleken för motsvarande ersättningsgilla läkemedel i Finland. Ersättning betalas ut efter att kunden har betalat initialsjälvrisken i sin helhet.

  • Om motsvarande läkemedel i Finland omfattas av referensprissystemet är grunden för ersättningen läkemedlets inköpspris eller högst det referenspris som man i Finland fastställt för läkemedlet.
  • Om motsvarande läkemedel i Finland inte omfattas av referensprissystemet är grunden för ersättningen läkemedlets inköpspris eller högst det pris som man i Finland fastställt för läkemedlet.
  • Om du har rätt till specialersättning för ett läkemedel betalas specialersättning för läkemedel som köpts utomlands ifall motsvarande läkemedelspreparat är specialersättningsgillt i Finland.
  • Om kostnaderna för dina läkemedelsinköp har nått taket för årssjälvrisken betalas tilläggsersättning för läkemedel som köpts utomlands ifall villkoren för ersättning är uppfyllda.
  • Om ersättning inte skulle ha betalats för ett läkemedel eller en läkemedelssubstans om inköpet hade gjorts i Finland, betalas inte heller ersättning för motsvarande läkemedel som köpts utomlands. Aktuella uppgifter om priser på läkemedel som ersätts i Finland hittar du i söktjänsten för läkemedel.

Läs mer