Så här meddelar du förändringar

Flyttning till ett nytt hem, barnafödsel eller skilsmässa - vilka förändringar ska meddelas till FPA och hur? Stora och små förändringar i livssituationen kan inverka på de förmåner som FPA betalar.

I fråga om en del förändringar räcker det att man anmäler dem, men i vissa fall måste man göra en ny ansökan. En del förmåner måste man också ansöka om på nytt årligen. Läs mer om hur du meddelar förändringar och vilka förändringar som ska meddelas.

Anmälningsskyldighet

Ändra egna uppgifter

Förändringar som ska anmälas enligt förmån