Hur påverkar studier förmånerna från FPA?

Om du börjar studera kan du få studieförmåner från FPA. Om du har andra förmåner från FPA kan de påverkas av att du studerar.

Kom alltså ihåg att meddela FPA att du börjar studera. Du kan göra det med ett meddelande i MittFPA, med ett fritt formulerat brev eller genom att ringa FPA:s servicenummer.

Om du är värnpliktig kan du inte få studiestöd under den tid då du fullgör din värnplikt. Pensionstagare kan inte heller få studiestöd. Familjepension eller partiell ålderspension är dock inget hinder för studiestöd.