Pensionsforumet

Pensionsforumet fungerar som ett samarbets- och sakkunnigorgan i arbetet med att utveckla pensionsfrågor innehållsligt och strategiskt.

Pensionsforumets uppgifter är bland annat att

  • stöda utvecklingen av lagstiftningen och tjänster som gäller FPA:s pensionsförmåner
  • främja samförståndet och samarbetet mellan de aktörer som deltar i utvecklandet av den lagstiftning som omfattar FPA:s pensionsförmåner
  • avge förslag till FPA:s styrelse och ge utlåtanden i frågor som gäller pensionsförsäkring
  • följa med utvecklingen inom pensionsförsäkringen samt forskningen kring pensionsförsäkring.

Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2020–31.12.2021.

Ordförande
Heli Hänninen chef för Kompetenscentret, Folkpensionsanstalten

Vice ordförande
Heidi Heikura ansvaring planerare, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Raija-Liisa Foudila planeringsspecialist, Folkpensionsanstalten

Pensionsforumet

 Ledamot                                                                                   

Suppleant

Konsultativ tjänsteman Hanna Tossavainen,
Social- och hälsovårdsministeriet

-

Budgetråd Outi Luoma-Aho, Finansministeriet

-

Utvecklingschef Marjukka Hietaniemi, Pensionsskyddscentralen

Jurist Minka Hauta-aho, Pensionsskyddscentralen

Chef för pensionspolitik Sinikka Näätsaari, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Socialpolitisk sakkunnig Tuuli Glantz, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Jurist Samppa Koskela, FTFC rf

Social- och hälsovårdspolitisk expert Riitta Työläjärvi, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Ledande sakkunnig Katri Ojala, Akava rf

Ledande sakkunnig Anu Tuovinen, Akava rf

Sakkunnig Marja Tallavaara, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Direktör Timo Sipilä, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Sakkunnig Antti Tanskanen, Finlands Näringsliv EK

Ledande sakkunnig Vesa Rantahalvari, Finlands Näringsliv EK

Chef för arbetsmarknadsärenden Harri Hellstén, Företagarna i Finland

Sakkunnig Albert Mäkelä, Företagarna i Finland

Verksamhetsledare Maarit Kuikka, Kansallinen senioriliitto ry

Anssi Kemppi, Eläkeliitto ry

Verksamhetsledare Timo Kokko, Pensionstagarnas Centralförbund PCF ry

Verksamhetsledare Jan Koskimies, Eläkeläiset ry - Pensionärerna rf

Specialist Seija Lehtonen, Arbetspensionsförsäkrarna TELA

 

Planeringsspecialist Jenni Blomgren, Folkpensionsanstalten