Tolkning i samband med rehabilitering

FPA ordnar tolkning till och från främmande språk samt tolktjänster för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Tolkningen kan genomföras antingen på rehabiliteringsstället eller via distansförbindelse.

Tolkning till och från främmande språk och de andra inhemska språken

Distanstolkning

Undantagsfall

Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning