En kvinna talar i telefon

Visste du att...

Du kan fråga om utbetalningsdagen för många förmåner genom att ringa den automatiska telefonservicen.

En kvinna talar i telefon

Servicenummer för privatpersoner

FPA:s allmänna servicenummer som betjänar mån–fre kl. 9–16.

Arbetslös 020 692 230

Barnfamiljer 020 692 226

  • Om din fråga gäller specialvårdspenning, ring servicenumret för ärenden i samband med sjukdom.
  • Om din fråga gäller underhållsbidragsskuld eller betalningsbefrielse, ring Indrivningscentret.

Bostadsbidrag 020 692 221

Efterlevandepensioner 020 692 228

Internationella situationer 020 634 0300
(1.6.–31.8.2019 mån–fre kl. 10–15)

FPA-kort/EU-sjukvårdskortet 020 692 223

Handikappbidrag och funktionshinderkort 020 692 231

Pensionsärenden 020 692 222

Rehabilitering 020 692 225

Sjukdom 020 692 224

  • Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar, reseersättningar, sjukdagpenning och specialvårdspenning
  • Beställning av taxiresor

Stöd för studerande 020 692 229

Utkomststöd 020 692 227

Värnpliktig 020 692 220
Militärunderstöd och övriga stöd till värnpliktiga

Faxnummer för kundernas förmånsärenden 020 634 1599
Alla bilagor som behövs för ansökningarna (med undantag av bilagor i samband med underhållsstöd) kan skickas in via e-tjänsten. När du skickar in bilagorna via e-tjänsten går handläggningen av ansökan snabbare.

Indrivningscentret 020 634 4940 (mån–fre kl. 9–16)
Kontakta FPA:s indrivningscenter om du har fått post därifrån och alltid när du vill förhandla om en betalningsplan. I andra ärenden, ring FPA:s servicenummer.

Kunder med sekretessmarkering (spärrmarkering) 020 635 3500 (mån–fre kl. 9–16)
Ring numret för spärrmarkeringsärenden, om du fått spärrmarkering. Numret svarar på frågor på finska, svenska och engelska.

Ryskspråkiga kunder 020 634 4901 (mån, ons och fre kl. 10–12 och 13–15)
Vår kundservicesakkunnig betjänar på ryska i alla FPA-förmåner. Telefonservicen är avsedd för dem vars kunskaper i finska, svenska eller engelska inte räcker till.

Arabisktalande kunder 020 634 4902 (tis–tor kl. 10–12 och 13–15)
Vår kundservicesakkunnig betjänar på arabiska i alla FPA-förmåner. Telefonservicen är avsedd för dem vars kunskaper i finska, svenska eller engelska inte räcker till.

Somalisktalande kunder 020 634 4905 (mån och fre kl. 10­–12 och 13–15).
Vår kundservicesakkunnig betjänar på somaliska i alla FPA-förmåner. Telefonservicen är avsedd för dem vars kunskaper i finska, svenska eller engelska inte räcker till. Telefonservice är stängd fre 16.8.  

Samtalspris

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Att ringa från utlandet

När du ringer från utlandet till Finland, slå landsnumret +358 och utelämna den första siffran i riktnumret t.ex. servicenumret till pensionsärenden .

Samtal från FPA

När FPA ringer dig, kommer samtalet från numret 020 692 219 eller 020 634 1611. Om du ringer upp numret, får du ett automatiskt meddelande att FPA:s kundbetjäning kontaktat dig, men ingen svarar på det numret.

För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på vår telefonservice bandar vi en del av samtalen till servicenumren.

Utbetalningsdagar

Du kan också ringa numret 020 634 0220 dygnet runt. Då hör du en inspelning med utbetalningsdagarna för barnbidrag, barnavårdsstöd, pensions- och handikappförmåner, bostadsbidragen, studiestöd och militärbidrag.

FPA:s postadresser

Här kan du kontrollera postadressen, om du vill skicka din ansökan och möjliga bilagor per post. Du betalar postningskostnaden själv.

Läs mer