Sjukförsäkringsdelegationen

Sjukförsäkringsdelegationen är avsedd att vara ett stöd för FPA i sjukförsäkringsärenden.

Dess uppgift är att

  • främja och utveckla samarbetet mellan sjukförsäkringens verkställande aktörer
  • avge förslag till FPA:s styrelse
  • ge utlåtanden till styrelsen för utredningar och undersökningar gällande sjukförsäkringen och i ärenden som gäller tillämpningen av sjukförsäkringslagen och utvecklandet av sjukförsäkringen.

Delegationen tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.5.2016–30.4.2019.

Ordförande
Direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Folkpensionsanstalten

Vice ordförande
Förmånsdirektör Anne Neimala, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
sekreteraren Reija Jääskeläinen, Folkpensionsanstalten

Ledamöter

Suppleanter

Direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Social- och hälsovårdsministeriet

Medicinalråd Taina Mäntyranta, Social- och hälsovårdsministeriet

Direktör Liisa Siika-aho, Social- och hälsovårdsministeriet

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet

Sakkunnig inom hälsopolitik Lauri Vuorenkoski, Finlands Läkarförbund

Verksamhetsledare Matti Pöyry, Finlands tandläkarförbund rf

Sakkunnigläkare Auli Rytivaara,
Finlands Näringsliv EK

Sakkunnig Eveliina Vigelius, Finlands näringsliv EK

Socialpolitisk sakkunnig Tuuli Glantz, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Sakkunnigläkare Kari Haring, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Hälso- och socialpolitiskt ombud Riitta Työläjärvi, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Jurist Paula Ilveskivi, AKAVA rf

Riksdagsledamot Martti Talja, Riksdagen

Riksdagsledamot Ritva Elomaa, Riksdagen