Socialmedicinska delegationen

FPA:s socialmedicinska delegation har till uppgift att behandla medicinska frågor i samband med sjukförsäkringen.

Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.3.2016–28.2.2019.

Delegationens ordförande
Autti-Rämö Ilona
, ledande överläkare, FPA (1.12.2018-31.5.2019 Jari Välimäki, ledande överläkare, FPA)

Delegationens viceordförande
Meurman Jukka
, professor, Helsingfors universitet

Sekreterare
Kallio-Laine Katariina
, sakkunnigläkare, FPA

Ledamöter

 
Hirvensalo Eero, docent, HUCS Holi Tarja, direktör, Rättsskyddscentralen för hälsovården
Huupponen Risto, professor, medicinska fakulteten vid Åbo universitet Kivelä Tero, professor, HUCS
Kosunen Elise, medicinska fakulteten vid Tammerfors universitet Mäkelä Marjukka, professor, FinOHTA
Pärnänen Heikki, med.lic., Läkarförbundet Pöyry Matti, verksamhetsledare, Finlands Tandläkarförbund rf
Ranki Annamari, professor, HUCS Räsänen Kimmo, medicinska fakulteten vid Östra Finlands universitet
Strandberg Timo, professor, medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet Tiitinen Aila, professor, HUCS


Turpeinen Miia, docent, bedömningsöverläkare, HUCS

 

Sakkunniga

 
Eronen Marianne, sakkunnigläkare, FPA

Helminen Sari, sakkunnigtandläkare, FPA

Järvinen Asko, docent, HUCS Kalliokoski Annikka, ledande läkare, Fimea

Komulainen Jorma, redaktör, Duodecim

Kruuti Jaana, överprovisor, FPA
Kälviäinen Reetta, Professor, Kuopio universitetssjukhus Laine Juhani, docent, Åbo universitet
Laukkala Tanja, sakkunnigläkare, FPA

Lehto Matti, direktör, professor, Tammerfors universitet

Mäkelä Mika, dosentti, HUCS

Mäkitalo Jorma, direktör, Arbetshälsoinstitutet

Rajaniemi Sinikka, generaldirektör, Fimea

Suominen Liisa, professor, Åbo universitet

Timonen Markku, professor, Uleåborg universitet

 

Vataja Risto, linjedirektör, HUCS

Wartiovaara-Kautto Ulla, docent, HUCS

Ylöstalo Pekka, professor, Uleåborg universitet