Så här ansöker du om rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

 

Ansök om rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om du har en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada och du behöver tolkning på grund av funktionsnedsättningen.

Du måste dessutom ha en fungerande kommunikationsmetod och en hemkommun i Finland.

 
 1. Fyll i blanketten Ansökan om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning TU 1r (pdf).
 2. Fyll i en kunduppgiftsblankett som bilaga till ansökan.
 3. Bifoga till ansökan ett utlåtande av en sakkunnig inom social- och hälsovården eller någon annan sakkunnig, till exempel en talterapeut, av vilket framgår
  • hurdan sjukdom eller funktionsnedsättning du har som orsakar behov av tolkning
  • för vilka situationer du behöver tolkning
  • vilka kommunikationsmetoder du använder
  • en bedömning av den som skrivit utlåtandet av den nytta som du skulle ha av tolkning.
 4. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Rätten till tolktjänst behöver i regel sökas endast en gång. Om du behöver tilläggstimmar, studietolkning, apparat för distanstolkning eller tolktjänst för utlandsresa ska du ansöka om det separat.

Meddela förändringar

Du är skyldig att meddela förändringar som kan inverka på din rätt till tolktjänst.

Din rätt till tolktjänst upphör om  

 • du flyttar utomlands stadigvarande
 • du får tolktjänst på grundval av någon annan lag
 • ditt hälsotillstånd förändras så att du inte längre behöver tolktjänst.

Läs mer