Tilläggstimmar för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

 

Under ett kalenderår har du rätt till tolkning enligt följande:

  • 180 timmar om du har en hörselskada eller talskada
  • 360 timmar om du har en syn- och hörselskada

Du får information om antalet återstående timmar alltid då en tolk förmedlas till dig.

Om dina timmar håller på att ta slut och du har ett motiverat behov av tilläggstimmar kan du ansöka om tilläggstimmar.

Så här ansöker du om tilläggstimmar

  1. Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning (TU 1r).
  2. Uppge i ansökan för vilka situationer du behöver tilläggstimmar och hur många timmar du behöver under resten av året.
  3. Skicka in ansökan med bilagor till FPA per post. Du kan också skicka bilagor via funktionen Meddelanden i e-tjänsten.

Ansök i tid om tilläggstimmar för resten av året. Ansök om tilläggstimmar senast när du har ungefär 50 tolkningstimmar kvar.

Läs mer