Vanliga frågor om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

På den här sidan finns svar på vanliga frågor som gäller hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Läs på SHVS:s webbplats om de tjänster som Studenternas hälsovårdsstiftelse erbjuder.

Vad förändrades 2021?

Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Hur ska jag betala hälsovårdsavgiften?

Indrivning av hälsovårdsavgiften

Vem får anlita SHVS:s tjänster?

Problem vid anlitande av tjänsterna och respons