Vanhempainpäivärahat yrittäjälle

Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamiin vanhempainpäivärahoihin, joita ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä erityisäitiysraha. Niiden jälkeen voi saada lastenhoidon tukia.

Vanhempainpäivärahan määrä perustuu vuosituloon. Yrittäjän vuositulo on YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo.

Lapsi syntyy

  1. Lue ensin, miten ja miltä ajalta voit saada vanhempainpäivärahaa.
  2. Päivärahan määrä perustuu vuosituloon. Voit arvioida päivärahan määrän laskurilla.
  3. Lue ohjeet, miten haet vanhempainpäivärahoja ja paljonko niitä maksetaan:

Takaisin työhön

  1. Voit työskennellä samaan aikaan kun saat jotakin vanhempainpäivärahaa. Lue, miten työskentely vaikuttaa eri vanhempainpäivärahoihin:
  2. Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista.
  3. Jos haluat yhdistää työskentelyn ja lapsen hoidon samanaikaisesti lapsen toisen vanhemman kanssa, tutustu osittaiseen vanhempainrahaan.

Lapsen hoito

  1. Kun vanhempainrahan maksaminen päättyy, lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. Voit järjestää lapsen hoidon vanhempainvapaan jälkeen eri tavoin. Lue, mitä lastenhoidon tukia Kela voi maksaa.
  2. Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista.

Kaikki Kelan maksamat lapsiperheiden tuet on esitelty Lapsiperheet-osiossa.