FPA påminner läkare om förskrivning av förmånligare biologiska läkemedel | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

FPA påminner läkare om förskrivning av förmånligare biologiska läkemedel

Publicerad 24.5.2023

I vår skickar FPA respons om läkemedelsordinationer till läkare som har förskrivit dyra biologiska läkemedel även om motsvarande förmånligare alternativ hade funnits att tillgå. Syftet med responsen är att uppmuntra läkare att vara uppmärksamma på läkemedlens priser.

Läkarens skyldighet att förskriva det billigaste av jämförbara biologiska läkemedel har från och med början av 2023 flyttats från förordning till lagen. FPA har som ny lagstadgad uppgift att övervaka att patienterna ordineras de billigaste biologiska preparaten. Med hjälp av denna myndighetstillsyn utförd av FPA och egenkontroll utförd av hälso- och sjukvårdsutbildade försöker man främja användningen av förmånligare biologiska läkemedel i Finland.

I vår skickar FPA respons om läkemedelsordinationer till de läkare som har förskrivit dyra biologiska originalpreparat i situationer där förmånligare alternativ – så kallade biosimilarer – hade funnits att tillgå.

– FPA önskar med responsen informera läkarna om FPA:s nya roll och om utbytet av biologiska läkemedel på apoteken som träder i kraft stegvis i början av nästa år, säger Katariina Klintrup, ansvarig sakkunnigläkare vid FPA.

Läkare ser i patientdatasystemet en gruppering av sinsemellan alternativa läkemedel när de nödvändiga uppgifterna har uppdaterats i systemet. Uppgifter som stöder förskrivningen av biologiska läkemedel och biosimilarer ska finnas i alla patientdatasystem senast 1.10.2023.

Användningen av biologiska läkemedel medför nytta för människors hälsa men också betydande kostnader för samhället. År 2022 var sju av de tio läkemedelssubstanser som det betalades mest läkemedelsersättning för biologiska läkemedel. Det sammanlagda ersättningsbeloppet för dessa sju substanser var 218 miljoner euro, det vill säga 12 procent av samtliga läkemedelsersättningar.

– Att biosimilarer börjar användas i en allt större utsträckning är ett effektivt sätt att stävja ökningen av de kostnader som läkemedelsersättningarna orsakar för samhället. Syftet med responsbrevet från FPA är att uppmuntra läkare att vara uppmärksamma på läkemedelspreparatens priser, säger specialforskare Terhi Kurko.

För att främja priskonkurrensen mellan läkemedel behövs också andra verkningsfulla åtgärder, såsom lagändringar och kostnadsmedveten förskrivning av läkemedel samt patientdatasystem som stöder kostnadsmedvetenhet.

Senast ändrad 24.5.2023