FPA ersätter inte längre kostnader för resor och åtgärder som hänför sig till coronatest och coronavaccinationer | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

FPA ersätter inte längre kostnader för resor och åtgärder som hänför sig till coronatest och coronavaccinationer

Publicerad 22.6.2023

Från och med 1.7.2023 kan man inte längre få FPA-ersättning för resor i anslutning till coronavaccinering och coronatest. FPA betalar inte heller ersättning för kostnader för coronatest och vaccinationsåtgärder inom den privata hälso- och sjukvården.

FPA har ersatt kostnader för resor som hänför sig till covid-19-infektioner och kostnader för coronatest och vaccinationsåtgärder inom den privata hälso- och sjukvården på grund av tillfälliga ändringar i sjukförsäkringslagen. De tillfälliga ändringarna i sjukförsäkringslagen upphör att gälla 30.6.2023.

Från och med 1.7.2023 ersätter FPA inte längre kostnader för resor som hänför sig till coronavaccinationer och coronatest. FPA slutar också betala för kostnader för coronatest och vaccinationsåtgärder inom den privata hälso- och sjukvården.

Att de tillfälliga ändringarna i sjukförsäkringslagen upphör att gälla påverkar inte coronavaccinationer och coronatest som koordineras av välfärdsområdena.

FPA började ersätta kostnaderna för coronatester inom den privata hälso- och sjukvården i april 2020 och kostnaderna för coronavaccineringsåtgärder i mars 2021. Kostnader för resor som hänför sig till coronavaccinationer och coronatester började ersättas i mars 2021.

FPA betalade 80 miljoner euro för kostnader som coronatester gav upphov till. Kostnader för åtgärder som hänför sig till coronavaccinationer ersattes med 1,7 miljoner euro. Det går inte att separat få fram uppgifter om kostnaderna för de resor som hänför sig till coronavaccinationer.

Senast ändrad 6.3.2024