Förskottsinnehållningen på stöden från FPA år 2023 – beställ vid behov ett nytt skattekort | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Förskottsinnehållningen på stöden från FPA år 2023 – beställ vid behov ett nytt skattekort

Publicerad 3.1.2023

FPA får uppgifterna om förskottsinnehållningen för 2023 direkt från Skatteförvaltningen. I januari används ännu förskottsinnehållningsprocenten för 2022.

FPA får uppgifterna om förskottsinnehållningen för 2023 direkt från Skatteförvaltningen, så du behöver inte lämna in ett skattekort till FPA. De nya uppgifterna om förskottsinnehållningen gäller från 1.2.2023. I januari används ännu förskottsinnehållningsprocenten för 2022.

Om du i januari 2023 får sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdom, föräldradagpenning, specialvårdspenning eller rehabiliteringspenning som hänför sig till 2022 fastställs förskottsinnehållningen ändå enligt den procentsats som anges i tabellen i Skatteförvaltningens beslut.

Om du vill ändra din förskottsinnehållningsprocent kan du beställa ett nytt skattekort i MinSkatt. Kom ihåg att beställa ett skattekort som är avsett för betalning av förmåner. Du kan be Skatteförvaltningen skicka skattekortet direkt till FPA. Skattekortet ska vara i kraft den dag då stödet betalas ut.

Om FPA redan har hunnit betala ut stödet och du vill att förskottsinnehållningen rättas i efterhand behöver du ett nytt skattekort för förmåner. Be att Skatteförvaltningen skickar ett skattekort som träder i kraft från och med den dag då förmånen betalas ut. FPA kan inte automatiskt korrigera förskottsinnehållningen av stöd som redan har betalats ut, men du kan be om att förskottsinnehållningen rättas till exempel genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Förskottsinnehållningen kan rättas bara under det år stödet betalats.

Senast ändrad 22.2.2024