Arto Vuori blir direktör för informationstjänster vid FPA | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Arto Vuori blir direktör för informationstjänster vid FPA

Publicerad 10.1.2024

Arto Vuori, magister i samhällsvetenskaper, har valts till direktör för informationstjänster vid FPA. Vuori valdes av FPA:s styrelse. Han kommer till FPA från THL där han arbetar som enhetschef. 

Till Vuoris uppgifter som direktör för informationstjänster vid FPA hör att leda informationstjänsterna som helhet och reformera informationshanteringen och informationsledningen. Vuori kommer också att leda produktionen och utvecklingen av Kanta-tjänsterna i samarbete med FPA:s samarbetspartner. Direktören för informationstjänster är medlem i FPA:s ledningsgrupp. 

– Kunskap är en av de tre tyngdpunkterna i FPA:s strategi vid sidan av trygghet och förtroende. Informationstjänsterna är därför av central betydelse när strategin omsätts i praktiken. Med tillförlitlig och aktuell kunskap stöder vi beslutsfattandet och utvecklingen av den sociala tryggheten och samhället i stort, påminner FPA:s generaldirektör Outi Antila

Vuori kommer till FPA från THL där han har arbetat sedan 2009. Vid THL har han innehaft mångsidiga uppgifter som planerare, utvecklingschef och enhetschef. Sedan 2020 leder han enheten Data och analys vid THL. Till utbildningen är Vuori magister i samhällsvetenskaper. 

Vuori anser att FPA:s informationstjänster och datalager har ett betydande värde för hela landet. Han vill i sin nya uppgift vara med och möjliggöra att allt fler av FPA:s intressentgrupper ska kunna dra nytta av den aktuella kunskap som FPA producerar och att kunskapen ska bli till ännu större nytta. 

– Jag tror att FPA:s informationstjänster i framtiden kunde ha mycket mer att erbjuda inte bara välfärdsområdena och stödet för det samhälleliga beslutsfattandet, utan även allmänheten, säger Vuori. 

Vuori tillträder som direktör för informationstjänster på vårvintern 2024. 

Senast ändrad 10.1.2024