Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande kan nu betalas | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande kan nu betalas

Publicerad 11.1.2024

Högskolestuderande som avlägger examen och som har anmält sig som närvarande ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Den nya förfallodagen för hälsovårdsavgiften för vårterminen är 15.3.2024. De studerande som är skyldiga att betala avgiften får ett brev från FPA före förfallodagen.

Förfallodagarna för hälsovårdsavgiften ändrades vid årets början. Den nya förfallodagen för vårterminen är 15.3, om den studerande har anmält sig som närvarande senast 31.1. Om den studerande anmäler sig som närvarande 1.2 eller senare är förfallodagen fortfarande 31.7.

– Studerande och studentorganisationer har önskat att förfallodagen skjuts upp till en senare tidpunkt. Det här är alltså en glädjande nyhet för många, säger Mari Jaakkola, jurist på FPA:s indrivningscenter.

På grund av att förfallodagen skjutits upp från slutet av januari hinner FPA skicka ett brev till de betalningsskyldiga studerandena före förfallodagen. Tidigare år har studerande kunnat anmäla sig som närvarande ännu på förfallodagen, vilket innebär att FPA inte har fått uppgift om alla betalningsskyldiga studerande före det. Därför har det inte tidigare varit möjligt att skicka ett brev till alla betalningsskyldiga studerande.

FPA skickar i februari ett brev till de studerande som har anmält sig som närvarande för vårterminen 2024 men som ännu inte har betalat hälsovårdsavgiften. Brevet innehåller information om skyldigheten att betala hälsovårdsavgiften och anvisningar om hur avgiften ska betalas. Brevet kan också läsas i MittFPA. I MittFPA kan den studerande också välja att brevet skickas endast den vägen.

Brevet skickas inte till studerande som redan har betalat hälsovårdsavgiften eller som inte har anmält sig som närvarande.

År 2024 är hälsovårdsavgiften 36,80 euro per termin

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 36,80 euro per termin år 2024. Den studerande kan samtidigt betala avgiften för både vår- och höstterminen 2024 (73,60 euro).

Avgiften kan betalas i MittFPA redan nu. Om en studerande som har anmält sig som närvarande senast 31.1 inte betalar hälsovårdsavgiften senast 15.3.2024 skickar FPA en påminnelse och tar ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro.

Hälsovårdsavgiften används för att finansiera hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Staten finansierar 77 % av hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande och den återstående andelen på 23 % finansieras genom hälsovårdsavgiften. Högskolestuderande som har anmält sig som närvarande har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster.

Du behöver inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland ansvarar för din sociala trygghet

Studerande som omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland behöver inte betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. FPA har inte nödvändigtvis uppgift om vilket land som ansvarar för en enskild studerandes sociala trygghet. Detta innebär att den studerande kan få ett brev från FPA där hen uppmanas att betala hälsovårdsavgiften även om hen inte är betalningsskyldig.

Den studerande måste lämna in en kopia av ett giltigt EHIC-kort (europeiska sjukvårdskortet) till FPA för att bevisa att hen inte är skyldig att betala hälsovårdsavgiften. Om den studerande omfattas av den sociala tryggheten i Storbritannien och Nordirland kan hen lämna in en kopia av antingen ett EHIC-kort eller GHIC-kort (Global Health Insurance Card). Närmare anvisningar finns på FPA:s webbplats.

Närmare information för kunder

 

Senast ändrad 10.1.2024