Totalrenovering av FPA:s huvudkontor i Tölö i Helsingfors planeras | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Totalrenovering av FPA:s huvudkontor i Tölö i Helsingfors planeras 

Publicerad 11.1.2024

 

FPA har startat ett projekt för att planera en totalrenovering av sitt huvudkontor. Under planeringsfasen kommer det att utredas hur omfattande renoveringsbehovet är. När en kulturhistoriskt viktig byggnad ska renoveras måste särskild vikt fästas vid arbetets kvalitet och skyddandet av fastigheten.


FPA:s huvudkontor på Nordenskiöldsgatan i Helsingfors är i behov av en grundlig renovering. Huset som är ritat av Aino och Alvar Aalto uppfördes 1953–1956. 


Utifrån de bedömningar av byggnadens skick och de underhållsutredningar som FPA har låtit göra håller de centrala tekniska systemen i huset på att nå slutet av sin livscykel. Dessutom behöver bl.a. ytterväggskonstruktionerna, mantelkonstruktionerna och däckskonstruktionerna renoveras. 


FPA har inlett planeringen av ett totalrenoveringsprojekt. I samband med projektplaneringen utreds projektets totala omfattning, kostnader och längd. 

– Under projektplaneringen utreder vi hur omfattande renoveringsbehovet är och hur vi kan förbättra husets funktionalitet. Vi ser på konverteringsmöjligheterna samt utrymmes- och energieffektiviteten. Lokalerna och funktionerna ska anpassas till dagens hybridarbete, säger Katja Lintunen, servicechef vid FPA:s fastighetsservice. 

Arkitekt och planerare har valts för projektplaneringsfasen

 

Hösten 2023 genomfördes offentliga upphandlingar för att välja huvudplanerare, arkitekt och hustekniska planerare för projektplaneringsfasen. Resultatet av upphandlingarna är följande:
•    Byggherre: A-Insinöörit, rakennuttaminen
•    Arkitekt- och huvudplanering: Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy
•    Konstruktions- och geoplanering: Ideastructura Oy
•    Elplanering: Rejlers Rakentaminen Oy
•    VVS- och byggnadsautomationsplanering: Sweco Finland Oy.

FPA:s huvudkontor är ett kulturhistoriskt viktigt allkonstverk, där varje liten detalj och alla materialval är mycket väl genomtänkta. Sakkunniga inom arkitektur anser det vara en av paret Aaltos mest lyckade byggnader. Ombyggnaden kommer att kräva mycket sakkunskap och samarbete med bland annat Museiverket och Alvar Aalto-stiftelsen. 
 

Senast ändrad 11.1.2024