Auli Valli-Lintu blir direktör för lagstiftningsutveckling vid FPA | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Auli Valli-Lintu blir direktör för lagstiftningsutveckling vid FPA

Publicerad 8.2.2024

Vicehäradshövding Auli Valli-Lintu har valts till direktör för lagstiftningsutveckling vid FPA. Hon tillträder sin nya post 1.5.2024. 

Som direktör för lagstiftningsutveckling vid FPA har Auli Valli-Lintu bland annat i uppgift att på förhand beakta utvecklingsprojekt som gäller lagstiftning med betydelse för FPA, och att hos FPA leda beredningen i anslutning till projekten. 

– Det här valet stärker FPA:s kunnande inom lagstiftningsområdet. Valli-Lintus gedigna erfarenhet av att utveckla lagstiftningen och hennes ingående kännedom om social- och hälsovårdsreformen bidrar till en bättre samordning av lagstiftningen som rör den sociala trygghet som FPA verkställer. Under de närmaste åren finns det planer på många nya lagändringar som gäller den sociala tryggheten. På FPA ser vi det som viktigt att skapa en helhetsbild av hur olika förändringar samverkar samt att tydligare lyfta fram beröringspunkterna mellan lagändringarna. Syftet är också att stödja lagberedningen vid ministerierna och behandlingen av propositioner i riksdagen, säger direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma vid FPA.

Auli Valli-Lintu kommer till FPA från KPMG där hon har ansvarat för juridiska tjänster i anknytning till lagstiftning som gäller social- och hälsovård, kommunerna och statsförvaltningen samt för juridik inom allmän förvaltning. Tidigare har hon verkat bland annat som lagstiftningsdirektör vid finansministeriet och som regeringsråd vid social- och hälsovårdsministeriet. Till sin utbildning är Valli-Lintu vicehäradshövding.

 – På grund av den pågående reformen av den sociala tryggheten kommer vårt fokus nu och i framtiden att ligga på arbetet där vi bidrar till revideringen av den lagstiftning som gäller FPA:s förmåner. Jag vill vara med och jobba med den här reformen tillsammans med andra sakkunniga vid FPA. Arbetet är viktigt och ansvarsfullt, vilket understryks av att det handlar om att på förhand beakta och stödja utvecklingen av sådan lagstiftning som rör tjänster och förmåner som är centrala i välfärdssamhället och därför är viktiga för våra kunder. 

Valli-Lintu tillträder sin post 1.5.2024.

Senast ändrad 8.2.2024