FPA har skickat ungefär 35 000 beslutsförslag om återkrav av studiestöd | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA har skickat ungefär 35 000 beslutsförslag om återkrav av studiestöd

Publicerad 7.2.2024

Cirka 35 000 studiestödsmottagare hade under 2022 inkomster som överskred årsinkomstgränsen och FPA har därför skickat dem ett beslutsförslag om återkrav av studiestöd. Antalet beslutsförslag som har skickats ut är färre än senaste år.

FPA har skickat ut ett förslag till beslut om återkrav av studiestöd till xx xxx studerande, eftersom deras inkomster år 2022 översteg årsinkomstgränsen enligt lagen om studiestöd. Årsinkomstgränsen fastställs enligt hur många månader den studerande har lyft studiestöd. Om en studerande år 2022 lyfte studiestöd för 9 månader fick hens övriga inkomster inte överstiga 15 630 euro.

I medeltal ska en studerande betala tillbaka 975 euro i studiestöd. Enligt beslutsförslagen återkrävs studiestöd till ett belopp av 34.3 miljoner euro. År 2022 fick totalt cirka 318 190 studerande studiestöd.

I fjol skickade FPA ut förslag om återkrav till 46 949 studerande, vilket innebär att de som har fått ett beslutsförslag är 11 787 färre i år. Antalet beslutsförslag minskade eftersom inkomstgränserna höjdes med 25 procent.

Den årsinkomstkontroll som görs nu gäller endast studiestödet, dvs. studiepenningen och bostadstillägget. Årsinkomstkontrollen gäller inte allmänt bostadsbidrag.

Begäran om ny behandling ska göras senast i mitten av mars

En studerande som har fått ett beslutsförslag kan lämna in en begäran om ny behandling till FPA. Den ska lämnas in senast 14.3.2024.

Det lönar sig att lämna in en begäran om ny behandling om den studerande har inlett sina studier, slutfört sina studier eller använt slut alla sina studiestödsmånader under år 2022. Om årsinkomstgränsen överskrids på grund av andra inkomster än de som förvärvats under studietiden, kan det belopp som återkrävs minska eller så kan återkravet slopas helt. Med beslutsförslaget följer anvisningar om hur den studerande kan göra begäran om ny behandling eller komma överens om betalningsarrangemang.

Tidigare år har ungefär en femtedel av dem som fått ett förslag om återkrav inlett eller slutfört sina studier under året för inkomstkontrollen. 

FPA använder det nationella inkomstregistret vid inkomstkontrollen av studiestöd

FPA har i det nationella inkomstregistret kontrollerat inkomsterna för de studerande som under 2022 inledde eller slutförde sina studier eller använde slut alla sina studiestödsmånader. Om det utifrån kontrollen är klart att de inkomster som förvärvades under studietiden inte är för stora, skickar FPA inget beslutsförslag till den studerande.

Tack vare kontrollen av uppgifterna i inkomstregistret har antalet beslutsförslag minskat med 2 950.

Om en studerande som har inlett eller slutfört sina studier eller använt alla sina studiestödsmånader ändå får ett beslutsförslag, behöver den studerande inte bifoga intyg över de inkomster som framgår av inkomstregistret till begäran om ny behandling.

Studerande ska se till att inkomsterna inte överskrider inkomstgränsen

Den studerande ska själv se till att inkomsterna inte överskrider inkomstgränsen. Inkomstgränserna höjdes med 25 procent vid ingången av 2022 och på nytt från och med 2023. Inkomstgränsen är nu 18 720 euro om den studerande får studiestöd för 9 månader. År 2022 var gränsen för årsinkomsten 15 630 euro.

Det går enkelt att annullera, återbetala eller avbryta studiestödet i MittFPA. Frivilliga återbetalningar av studiestöd för 2023 ska göras före utgången av april 2024. Om den studerande inte annullerar eller återbetalar felaktigt utbetalt studiestöd, återkrävs beloppet höjt med 7,5 procent. Det är fråga om en engångshöjning, inte en ränta.

 

Mer information för kunderna

 

Senast ändrad 7.2.2024