Påsken medför ändringar i FPA:s tjänster och utbetalningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Påsken medför ändringar i FPA:s tjänster och utbetalningar

Publicerad 25.3.2024

Påsken påverkar dagarna för anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av arbetslöshetsförmåner. För att få utbetalningen av utkomststödet för mars före påsk ska ansökan och bilagorna vara inlämnade senast den 15.3.2024. På skärtorsdagen har FPA öppet till klockan 13. Jouren för personer som behöver brådskande utkomststöd är dock öppen till klockan 16.

Påsken påverkar dagarna för anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av arbetslöshetsförmåner. 

Om tiden för anmälan om arbetslöshetstid löper ut tisdag 26.3.2024 eller onsdag 27.3.2024, kan anmälan lämnas in tisdag 26.3.2024 och då finns pengarna på kontot tidigast torsdag 28.3.2024.

Om tiden för anmälan om arbetslöshetstid löper ut torsdag 28.3.2024, kan anmälan lämnas in onsdag 27.3.2024 och pengarna finns på kontot tidigast tisdag 2.4.2024.

Om tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut fredag 29.3.2024, lördag 30.3.2024 eller söndag 31.3.2024, kan anmälan lämnas in torsdag 28.3.2024 och pengarna finns på kontot tidigast onsdag 3.4.2024.

Det lönar sig att lämna in anmälan i MittFPA redan på morgonen den dag då anmälan kan lämnas in, så att anmälan kan handläggas så fort som möjligt.

Påsken påverkar ansökan om utkomststöd

Sista utbetalningsdagen för utkomstödet för mars före påsk är torsdag 28.3.2024. Utkomststödet betalas in på kontot den dagen, om ansökan och alla nödvändiga bilagor har lämnats in till FPA senast 15.3.2024.

På skärtorsdagen har FPA jour i telefontjänsten och på vissa serviceställen till klockan 16 för personer som behöver brådskande utkomststöd. En brådskande situation kan till exempel vara att kunden akut behöver en betalningsförbindelse för läkemedel eller livsmedel.

Om kunden är i brådskande behov av utkomststöd när FPA är stängt, kan välfärdsområdet enligt prövning bevilja förebyggande utkomststöd. I en akut krissituation under helgen kan kunden kontakta socialjouren i sitt välfärdsområde.

Öppettider för kundservicen under påsken

På skärtorsdag 28.3.2024 är FPA:s telefontjänst öppen klockan 9–13. Servicenumret för utkomststöd, 020 692 227, kan dock i brådskande fall nås till klockan 16. Du hittar FPA:s servicenummer på adressen www.fpa.fi/ring-fpa

Skärtorsdagen påverkar också öppettiderna för de serviceställen som har öppet den dagen. Serviceställena stänger senast klockan 13. Vissa av dem har dock jour till klockan 16. för personer som behöver brådskande utkomststöd. De jourhavande serviceställena är:

•    Esbo/Alberga
•    Helsingfors/Kampen
•    Tavastehus
•    Joensuu
•    Jyväskylä
•    Kajana
•    Karleby
•    Kotka
•    Kuopio
•    Lahtis
•    Villmanstrand
•    Uleåborg
•    Björneborg
•    Reso
•    Raumo
•    Rovaniemi
•    Salo
•    Seinäjoki
•    Tammerfors
•    Åbo
•    Vasa
•    Vanda/Dickursby 

Kolla upp adressen till servicestället på www.fpa.fi/kom-pa-besok.

FPA:s telefontjänst och serviceställen är stängda

•    långfredag 29.3.2024
•    påskafton 30.3.2024
•    påskdag 31.3.2024
•    annandag påsk 1.4.2024. 

Avvikande öppettider under påsken för samarbetspartner 

På skärtorsdag 28.3.2024 har FPA öppet till klockan 13 för sina samarbetspartner. Läkarlinjen är dock stängd på skärtorsdagen. Alla servicenummer för samarbetspartner är stängda 29.3–1.4.2024.


Meddelandet ändrat 22.3.2024. Lades Joensuu till listan över serviceställen i tjänst på skärtorsdagen.

Senast ändrad 27.3.2024