Inga nedskärningar i bostadsbidraget för pensionstagare eller barnbidraget 1.4.2024 | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Inga nedskärningar i bostadsbidraget för pensionstagare eller barnbidraget 1.4.2024 

Publicerad 25.3.2024

Bostadsbidraget för pensionstagare påverkas inte av de nedskärningar i den sociala tryggheten som genomförs i vår. Inte heller barnbidraget kommer att minska. De nedskärningar som träder i kraft 1.4.2024 gäller det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna. 

FPA informerade 18.3 om nedskärningar som gäller det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna. Ändringarna har fått mycket synlighet också i medierna. Enligt direktören för FPA:s serviceenhet Petteri Taponen har man i FPA:s telefonservice lagt märke till att kunderna är oroliga för sina förmåner. Det cirkulerar också felaktiga uppfattningar. 

– FPA:s telefonservice får nu många samtal från pensionstagare som är oroliga för sitt bostadsbidrag. En stor del av dessa kunder har bostadsbidrag för pensionstagare som inte påverkas av ändringar, säger Taponen. 

De ändringar som träder i kraft 1.4 gäller inte bostadsbidraget för pensionstagare. Det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare är två skilda förmåner. I förmånsbeslutet ser kunden vilken förmån det är fråga om. Alla beslut finns att läsa också i MittFPA. 

Arbetslöshetsstödens barnförhöjningar slopas, men barnbidraget minskar inte

Barnförhöjningarna i samband med arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning och rörlighetsunderstöd från FPA slopas 1.4.2024. Ändringen gäller arbetslösa som har barn under 18 år att försörja. Däremot gäller den inte barnförhöjningar i samband med pensioner och inte heller barnbidrag. 

– En del av kunderna har fått den uppfattningen att utbetalningen av barnbidrag upphör helt och hållet. Vi försöker lugna ner kunderna och berättar att så inte är fallet, säger Taponen. 

Tvärtom höjdes vissa barnbidrag i början av året. Barnbidragen till flerbarnsfamiljer ökade, och ensamförsörjartillägget höjdes med 10 euro, det vill säga till 73,30 euro per månad. Från 1.4.2024 kommer dessutom barnbidrag för barn under 3 år att höjas med 26 euro per månad. 

Taponen påpekar att kunderna kan kontrollera sina beslut, utbetalningsdagarna och beloppet av respektive förmån i MittFPA. På fpa.fi (www.fpa.fi/stoden-andras) finns samlat information om ändringarna i det allmänna bostadsbidraget och i arbetslöshetsförmånerna. Där hittar man också exempel på hur ändringarna inverkar på förmånerna, svar på vanliga frågor och länkar till räknare som kunderna kan använda för att uppskatta hur deras förmåner påverkas. 

Läs mer: 

Ändringar i arbetslöshetsförmånerna, det allmänna bostadsbidraget och utkomststödet
Bostadsbidrag för pensionstagare
 

Senast ändrad 25.3.2024