Ersättningstaxorna för sjuktransport höjs och redovisningsförfarandet inom den prehospitala akutsjukvården ändras | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Ersättningstaxorna för sjuktransport höjs och redovisningsförfarandet inom den prehospitala akutsjukvården ändras

Publicerad 18.12.2023

Ersättningstaxorna för sjuktransport höjs med 10,7 procent från 1.1.2024.  Dessutom ändras redovisningsförfarandet för den prehospitala akutsjukvården när det gäller uppgiften ”vård på plats”. 

Statsrådet har fastställt en förordning med stöd av vilken maximipriserna för sjuktransport justeras från 1.1.2024.  Ersättningstaxorna för sjuktransport höjs med 10,7 procent. Höjningen gäller till 31.12.2024. Trots höjningen förblir kundens självriskandel oförändrad. 

I ersättningstaxan för sjuktransport fastställs det maximipris som FPA betalar som ersättning till serviceproducenten för sjuktransport. Den nya taxan ska tillämpas vid redovisning av uppgifter som utförts 1.1.2024 eller senare.

Serviceproducenten ska själv se till att använda priser enligt den nya taxan när det gäller ersättningar som söks genom redovisningsförfarande.  FPA rättar inte kostnader att motsvara den nya taxan, om ersättning söks enligt den gamla taxan. 

Uppgifter om vårdhändelser behöver inte längre lämnas till FPA i samband med uppgiften ”vård på plats” 

Från 1.1.2024 behöver serviceproducenterna inom den prehospitala akutsjukvården inte längre skicka uppgifter om vårdhändelserna till FPA (blankett SV 210r) i samband med redovisningen när det gäller situationer där patienten har vårdats på platsen eller patienten har avlidit trots den vård som getts.  

Tabellen nedan visar de uppgifter jämte koder för vilka uppgifter om vårdhändelsen inte behövs. För att koderna ska kunna användas ska uppgiften uppfylla de krav som anges i den nationella kodtjänsten inom social- och hälsovården. För att serviceproducenten ska få ersättning ska uppgiften dessutom ha beställts via nödcentralen. Uppgifterna om händelsen ska kunna kontrolleras i efterhand i patientdatasystemet.

KodNy parallellkodBeskriving
X-8 Patienten vårdades på platsenX-81 Patienten vårdades på platsenPatienten transporterades inte till fortsatt vård eftersom den vård patienten fick av personalen i den prehospitala akutsjukvårdsenheten var tillräcklig.
X-1 Patienten död

X-12 Patienten har avlidit, försök till avancerad hjärt-lungräddning

Patienten transporterades inte till fortsatt vård eftersom patienten avled på händelseplatsen trots åtgärder inom den prehospitala akutsjukvården.


 

Senast ändrad 18.12.2023