Vård på plats-uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården kan i vissa situationer ersättas utan vårdanvisning av en läkare | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Vård på plats-uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården kan i vissa situationer ersättas utan vårdanvisning av en läkare

Publicerad 2.2.2024

Fr.o.m. 1.3.2024 ersätter FPA vissa uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården där patienten har vårdats på platsen utan att någon särskild vårdanvisning har begärts av den jourhavande läkaren. Ett villkor för ersättning är att den prehospitala akutsjukvården har fått uppdraget via en nödcentral.

En grupp som består av läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården vid universitetssjukhusen, dvs. sektionen för prehospital akutsjukvård, har definierat de situationer där FPA ersätter uppdraget X-8 eller X-81 enligt permanenta anvisningar av läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården. Enligt de permanenta anvisningarna kan man få FPA-ersättning om följande villkor uppfylls:

  • Beställningen har kommit via en nödcentral.
  • Det är fråga om någon av följande fyra uppdragsgrupper: bröstsmärta, arytmi, medvetandestörning, ryggsmärta.

Dessutom förutsätts det att både de allmänna och de symtomspecifika villkoren uppfylls.

I alla andra X-8- eller X-81-situationer måste akutvårdspersonalen fortfarande be den jourhavande läkaren om vårdanvisning. Dessutom ska beställningen alltid komma via en nödcentral.

Serviceproducenter inom den prehospitala akutsjukvården ska se till att de ansöker om ersättning för Vård på plats-uppdrag (X-8/X-81) i enlighet med anvisningarna. Uppgifterna om händelsen ska kunna kontrolleras i efterhand i patientdatasystemet.

Läs mer

Senast ändrad 22.2.2024