FPA ber i fortsättningen sina samarbetspartner om elektroniska signaturer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

FPA ber i fortsättningen sina samarbetspartner om elektroniska signaturer

Publicerad 9.2.2024

FPA:s samarbetspartner kan i fortsättningen använda elektronisk signatur bland annat när de undertecknar olika avtal med FPA. Detta tack vare FPA:s signeringstjänst som tas i bruk 12.02.2024.

FPA tar i bruk en elektronisk signeringstjänst 12.02.2024. FPA:s signeringstjänst används av FPA:s samarbetspartner som ingår avtal och förbindelser med FPA samt undertecknar olika administrativa handlingar. Den elektroniska signeringstjänsten bekräftar både datainnehållet i en handling och undertecknarens identitet.

– Elektronisk signering av administrativa handlingar gör samarbetet med våra samarbetspartner enklare och snabbare. Samtidigt tar vi ytterligare ett stort steg mot det papperslösa kontoret. Ansvarsfullhet är ett genomgående tema i vår strategi, säger direktör Nina Nissilä. – Vid behov kan man naturligtvis fortfarande skriva under handlingar på traditionellt sätt.

Vid elektronisk signering får samarbetspartnerns representant en signeringsbegäran från FPA per e-post. Undertecknaren måste identifiera sig i tjänsten Suomi.fi. För detta behöver hen antingen nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. FPA kan också be undertecknaren identifiera sig med ett personligt certifikat.

Anvisningar för signeringstjänsten finns på FPA:s webbplats.

Se

Senast ändrad 9.2.2024