Rehabiliteringskurssystemet på extranätet öppnas för serviceproducenter 26.2.2024 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Rehabiliteringskurssystemet på extranätet öppnas för serviceproducenter 26.2.2024

Publicerad 20.2.2024

Rehabiliteringskurssystemet på extranätet öppnas för serviceproducenter 26.2.2024 och är öppet fram till 18.3.2024. Serviceproducenterna ska senast 18.3.2024 komplettera uppgifterna på extranätet för de kurser som genomförs 2025.

Serviceproducenter som har gällande avtal om rehabiliterings- och anpassningskurser ska i rehabiliteringskurssystemet på extranätet föra in tidtabellerna för de kurser som genomförs 2025 och samtidigt uppdatera uppgifterna om kontaktpersoner för kurserna i fråga.

För att undvika att systemet överbelastas under de sista dagarna av öppettiden är det önskvärt att serviceproducenterna börjar föra in uppgifterna i systemet genast då det öppnas så att användningen fördelas jämnt över hela öppettiden. Eventuella tillfälliga avbrott i systemet meddelas på FPA:s webbsidor för samarbetspartner under Rehabiliteringstjänster – Aktuellt om rehabilitering.

På extranätet ser serviceproducenterna hur många kurser som har planerats för 2025 samt vilka målgrupper man fokuserar på.

Antalet kurser påverkas av storleken på de medel som står till förfogande och av behovet av och efterfrågan på kurser. I fråga om rehabilitering enligt prövning kan antalet kurser godkännas först då riksdagen har godkänt de anslag för rehabilitering enligt prövning som behövs för att kurserna ska kunna ordnas. 

Vilka målgrupper man fokuserar på kan också variera från år till år. Serviceproducenten kan vid behov höra sig för om ändringar gällande inriktningen på målgrupper i fråga om sådana tjänster där man har kurser som riktar sig till olika målgrupper. Eventuella frågor kan skickas till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi

Komplettering och granskning av kursuppgifter

Komplettera och granska uppgifterna för kurser med statusen ”Haettu” på extranätet under perioden 26.2–18.3.2024. För in de tidtabells- och kontaktuppgifter som behövs för kurserna i enlighet med vad som anges i extranäthandboken ”SR-kurssit” (version 15.1.2024). Handboken finns under rubriken Extranetin käsikirjat i det vänstra sidofältet på extranätet. I handboken ges exempel på hur man för in uppgifter om kurstidtabeller i kurssystemet.

Observera att om kurstidtabellerna eller uppgifterna om kontaktpersoner ändras efter att du har fört in uppgifterna, måste du uppdatera uppgifterna på extranätet. Uppgifterna kan uppdateras när kurserna har publicerats och de visas i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurser. Närmare anvisningar om detta finns i extranäthandboken ”SR-kurssit” (version 15.1.2024).

När kan kurserna ses i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurser?

De kurser som ordnas 2025 publiceras i tjänsten för sökning av rehabiliteringskurser under sommaren 2024. De kurser som omfattas av centraliserat beslutsfattande publiceras separat senare i augusti. Information om dessa kurser ges på FPA:s webbsidor för samarbetspartner under Rehabiliteringstjänster – Aktuellt om rehabilitering.

Närmare information

Senast ändrad 20.2.2024