Läs om studerandeförmånerna på lättläst svenska | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Läs om studerandeförmånerna på lättläst svenska

Publicerad 25.5.2023

FPA har publicerat den lättlästa broschyren Studerande och värnpliktiga för år 2023. I den lättlästa broschyren kan man läsa om FPA:s stöd för studerande och för dem som gör militärtjänst eller civiltjänst samt hur man ansöker om stöden.

Varje år publicerar FPA åtta lättlästa förmånsbroschyrer, som utgår från olika livssituationer. Av broschyrerna har sju publicerats redan i början av året. FPA har nu publicerat även den sista broschyren Studerande och värnpliktiga. Samtidigt har versionerna på samiska, engelska och ryska uppdaterats.

I förmånsbroschyren presenteras alla stöden för studerande och värnpliktiga på lättläst finska och svenska. I broschyren kan man läsa om FPA:s stöd för studerande och för dem som gör militärtjänst eller civiltjänst samt hur man ansöker om stöden. Broschyren är skriven på ett lätt och klart språk och passar alla FPA:s kunder.

Broschyren har uppdaterats med de nya förmånsbeloppen och andra ändringar i förmånerna år 2023. I samband med uppdateringen har också layouten för broschyren Stöd för Studerande och värnpliktiga genomgått små förändringar och det visuella utseendet har gjorts mer överskådligt.

Man kan läsa pdf-versionerna av broschyren Studerande och värnpliktiga på webbplatsen fpa.fi. När det gäller webbversionerna av broschyrerna har tillgänglighetskraven beaktats, vilket gör det lätt att bläddra i broschyrerna även för dem som använder skärmläsare.

Information om stöd för studerande och värnpliktiga finns också på FPA:s lättlästa webbplats.

FPA:s samarbetspartner kan beställa broschyrer

De lättlästa broschyrerna kan hämtas på FPA:s serviceställen och servicepunkter. Dessutom skickar FPA lättlästa svensk- och finskspråkiga broschyrer även till läroanstalter.

FPA:s samarbetspartner kan beställa FPA:s lättlästa broschyrer och de olika språkversionerna av dem samt andra tryckta broschyrer per e-post från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi. Det minsta antal som levereras är 10 exemplar per leverans.

Broschyrer på samiska kan beställas per e-post på adressen saame@kela.fi. När det gäller broschyrer på samiska levereras vid behov också färre än 10 exemplar.

Närmare information för kunderna

Senast ändrad 26.5.2023